Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Hoolsad Käed

Aadress
Õpetajate tn 3, Kohtla-Järve linn
Piirkond
Ida-Viru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

MTÜ Hoolsad Käed initsiatiiv on suunatud pakkuma inimesekeskseid meetodeid, mis annavad panuse igaühe edukaks eluks. Meie eesmärgiks on keskenduda pädevustele, mis on seotud isiku igakülgse arenguga . Pöörame erilist tähelepanu kvaliteetsetele teenustele ning esmalt peame silmas kõige kaitsetumaid isikuid. Planeerime ja viime läbi tegevused, mis realistlikult rakendatavad ning vastavad inimese tegelikele vajadustele. Oleme tulemustele orienteeritud ning valmis tulemusi hindama, et säilitada eduka toimimist või suunata parendamisele. Tagame inimese seadusest tulenevad õigused ning iga tegevuse kavandamisel inimene on kaasatud. Meie personal teab teenuse eesmärke ja lähtub oma töös sotsiaalala töötaja eetika põhimõtetest. Pakume head, sõbralikku ja arengu soodustavat keskkonda ning tagame võimaluse saada parimat meie abiga.