Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Medicum Taastusravi OÜ

Aadress
Mõisavahe 34b, Tartu Tervisemaja
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Oleme beebidele ja lastele suunatud varajaste arenguprobleemide märkamise ja arengu toetamise keskus. Ootame kõik lapsi, kelle psühhomotoorne, kognitiivne ja kõne areng vajab toetust. Meie eesmärk on kaasa aidata endaga hästi toimetuleva ning teistega arvestava lapse arengule. Osutame rehabilitatsiooniteenust alates aastast 2007. Meie keskustes töötavad koos nii pikaajalise töökogemusega kui ka noored spetsialistid. Lisaks toredale ja arenevale meeskonnale on meil olemas kvaliteetsed ja modernsed teraapiavahendid, mida pidevalt täiendame ning teraapiaks sobilikud ruumid. Keskuse atmosfäär on sõbralik, lapsekeskne, turvaline. Tegevustes läheneme igale lapsele individuaalselt ning toetame igakülgselt iseseisva toimetuleku saavutamist ning säilitamist. Pakume tõenduspõhist ja eesmärgistatud teenust, mis tuleneb lapse ja tema vanema vajadustest ning põhineb headel pedagoogilistel, meditsiinilistel ja rehabilitatsioonitavadel. Soovi korral saavad erivajadustega lapsed osaleda rühmategevustes (liikumise ja laulutundides). Keskus on sotsiaalse suhtlemise koht ka vanematele, kes saavad jagada nii rõõme, kogemusi kui ka muresid teiste vanematega. Lisandväärtused: Psühholoog-toitumis- imetamisnõustaja. Teenus tugineb tõenduspõhistele tasakaalustatud ja täisväärtusliku toitumise põhimõtetele. Füsioteraapia vees –väikestes gruppides või individuaalselt; Muusikaring – toetab kõne eelset ja kõne arengut; Liikumisring - liikumisharjumuste kujundamine, uute oskuste õppimine