Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Loodusmeel MTÜ

Aadress
Ratsu, Jõgela küla, Saaremaa vald
Piirkond
Saare maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Meie meeskonnal on pikaajaline kogemus töös eri sihtrühmadega: lapsed/noorukid/täiskasvanud, vaimupuude ja psüühikahäirega kliendid. Sellest tulenevalt töötame tihti ka erineval moel: meie tegevuspaigad ulatuvad teraapiakabinetist metsaradadeni ning me endi tööruumidest avaliku ruumi või kliendi kodu- ja elukeskkonnani, eesmärgiga leida kliendile tema eesmärki arvestades sobivaimad võimalused. Oleme oma töös mobiilsed ning meie koostööpartneriteks on nii erinevad hooldekodud, kogukonnas elamise teenusel olevad kliendid kui ka KOVid nii lähedalt kui kaugemalt. Teistest meeskondadest eristab meid ehk see, et me lähenemine on sageli n-ö kastist välja: nt töötame sageli ka nädalavahetuseti – arvestades kliendi võimalusi teenustele tulekul; kaasame vajadusel teraapiatöösse loomi: meie meeskonnas on mitmeid kvalifitseeritud ratsutamisterapeute, kes töötavad oma isiklike teraapiahobustega ning sügisest alustab tööd ka meie oma teraapiakoeratiim; töös lastega peame vajalikuks ka lapse ema/isa psühholoogilist toetust ning vajadusel perenõustamist, perelepitust; individuaaltöö kõrval peame oluliseks ka rühmatööd ja sageli just väljaspool kliendile tuttavat keskkonda, kuna just selles kontekstis selgub kliendi tegelik võimekus ning perede puhul on võimalik siis jälgida pereliikmete omavahelist dünaamikat.