Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laste Hoolekande Asutus Lootus

Aadress
Sillamäe, J. Gagarini 7,
Piirkond
Ida-Viru maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Laste Hoolekande Asutus Lootus – see Sillamäe linnavalitsuse hallatav asutus, mille kaudu osutatakse: asenduskoduteenust; rehabilitatsiooni teenuseid; lapsehoiuteenust; tugiisiku teenust; muid eriala spetsialistide poolt pakutavaid teenuseid lähtuvalt kasvandike individuaalsetest vajadustest. Alates 2021. aastast Laste Hoolekande Asutus Lootus pakub rehabilitatsiooniteenust lastele: eripedagoog, logopeed, psühholoog, füsioterapeut, sotsiaaltöötaja. Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse on kompleksne teenus, mille tulemusel püütakse saavutada toimetuleku paranemine sellise terviseolukorra juures, mis inimesel on (ei ole terviseolukorra parandamine/ravimine). Asutuses töötavad kõrge kvalifikatsioonidega spetsialistid, kes kasutavad kaasaaegseid meetodeid oma töös.