Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

J&L REHABILITATSIOONITEENUSED OÜ

Aadress
Lossi 22, Viljandi
Piirkond
Viljandi maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Teenust osutatakse 7 päeva nädala, kell 8 kuni 21. Teenusele tulekul suhtutakse kõikidesse klientidesse empaatiliselt, aidatakse ja toetatakse inimese vaimset ja füüsilist parenemist kogu meeskonna erinevate teenustega. Inimest nähakse kui tervikut ja koos töötades on võimalik saavutada positiivset tuleemust, võimalikult iseseisvat eluga hakkamasaamist.