Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hariduse Tugiteenuste Keskus

Aadress
Tähe 56, 50103 Tartu
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Hariduse Tugiteenuste Keskus pakub sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuseid 2011. aastast alates. Asutuse sihtgrupiks on kuni 16-aastased puudega isikud ja lapsed, kellel on tuvastatud lastekaitseseaduse § 28 alusel abivajadus ning sotsiaalhoolekande seaduse § 62 lõigete 3 ja 4 alusel sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajadus. Võimaldame psühholoogi, eripedagoogi, logopeedi, füsioterapeudi, arsti ja sotsiaaltöötaja teenuseid. Pakume eesmärgistatud ja tõenduspõhiseid teenuseid, arvestame lapse ja tema pere soovide ning vajadustega. Rehabilitatsioonimeeskonna liikmed on oma ala parimad spetsialistid, kes teevad regulaarset koostööd Tartu Ülikooli ja teiste rehabilitatsiooniasutustega. Ruumid on ligipääsetavad ratastoolis liikujale. Asutusse saab tulla linnaliinibussiga nr 9 (Linda peatus Kuu poe ees ja/või Hariduse Tugiteenuste Keskuse ees). Maja ees üle tee asub ka Tartu rattaringluse parkla. Parkimine asutuse ümbruses on tasuta.