Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Elva Perekeskus

Aadress
Elva vald, Elva linn, Kesk 12, II korrus
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Meie asutus pakub rehabilitatsiooniteenuseid lastele aastast 2013. Teenust osutame kaasaegsetes ja hästi varustatud ruumides Elva keskel olles hõlpsasti leitav ja ligipääsetav. Peame väga oluliseks koostööd lapsevanematega, et luua ühiselt lapse arengut toetav keskkond. Oma perede vajadustest lähtuvalt oleme arendanud ka teisi asutuse poolt pakutavaid teenuseid. Spetsialistid on valdavalt pikaajalise töökogemusega ning väärtustavad kõrgelt meeskonnatööd. Töötajate pädevus on tagatud nii individuaalse erialase täiendõppe kui ka ühiselt läbitud koolitustega (nt autism, lapseea seksuaalsuse areng, probleemilahenduslik meetod). Laste erinevate meelte arendamiseks ja oskuste toetamiseks on kasutusel tunnetustuba, mis võimaldab nõustamised teha lastele huvipakkuvaks ja mitmekesiseks. Suveperioodil on teenuseid osutatud lastele päevalaagri vormis, et tõhustada laste grupis tegutsemise oskuseid. Teeme aktiivset koostööd oma partneritega haridus- ja meditsiiniasutustest, et vähendada teenuste dubleerimist ja tõhustada lastele ning peredele pakutavat abi. Laste toetamiseks oleme osutanud rehabilitatsiooniteenuseid ka lapse haridusasutuses.