Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

Aadress
Astangu 27 Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pakub sotsiaalset rehabilitatsiooni tööealistele erivajadusega inimestele, kes soovivad olla iseseisvamad igapäevaelus. Olulisel kohal on erivajadusega noorte toetamine õppetöös püsimisel ja kutsevalikul, igapäevaeluoskuste õppimisel ja iseseisvama elu toetamisel. Keskuse teenuste kvaliteedi tagab tervikvaade inimese elule ning erinevate teenuste ja spetsialistide koondumine ühte majja. Teenusele tulemisel on oluline sõnastada eesmärk, mille poole inimene soovib püüelda ja olla aktiivne oma teekonnal. Keskuse ruumid on ligipääsetavad liikumispiiranguga inimestele. Teenusel olijal on võimalus täiendavalt kasutada keskuses pakutavaid lisateenuseid (nt basseini külastus) ja lõunastada keskuse sööklas vastavalt hinnakirjale.