Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Aktiviseerimiskeskus Ave

Aadress
Tallinn, Mustamäe, Akadeemia tee 20
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Lapsed tulevad meie juurde hea meelega, sest oleme töötanud puuetega lastega 19 aastat ja meie suurte kogemustega terapeudid oskavad leida tee, kuidas igale lapsele parimal viisil läheneda. Meil on lastega töötamiseks kohandatud ilusad tööruumid, palju töövahendeid, arendavaid mänge jne. Kõik meie terapeudid on erialase kõrgharidusega. Lisaks on oma teadmisi ja oskusi täiendatud koolitustel nii Eestis kui väljaspool Eestit. Oleme teinud palju tulemuslikku tööd lastega, kellel on autismispektri häired, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, erinevatest sündroomidest tingitud arenguhäired. Kuid meie juures käivad ka teiste puuetega lapsed (näit intellektipuue, liikumispuue). Lastega teevad tööd tegevusterapeudid, eripedagoogid, logopeed, psühholoogid, füsioterapeudid, loovterapeudid, sotsiaaltöötaja. Kõik spetsialistid nõustavad ka lapsevanemaid, kuidas oma lapse arengut ja enda pere toimetulekut toetada. Meie jaoks on oluline meeskonnatöö – koos hinnatakse lapse arengut, seatakse lähemaid ja kaugemaid eesmärke, et lapse arengut igakülgselt toetada. S.Masgutova ja INPP rahvusvahelistel koolitustel omandatu alusel võime lisateenusena (tasuline teenus) teha lastele sensomotoorset treeningut.