Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

AJK Kliinik OÜ

Aadress
Teguri 37B, Tartu
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Meie jaoks on oluline väärtus luua kliendiga teraapiline suhe, mis aitaks kaasa kliendi enda valitud eesmärgi saavutamisele. Pakume oma meeskonnaga vaimset tervist toetavaid terviklikke teenuseid, lähtume inimese individuaalsetest vajadustest ja rakendame parimaid erialaseid teadmisi ja oskusi. Teenuse pakkumisel lähtume inimese vajadustest ja püüame leida parimaid lahendusi. Selleks pakume turvalist ja sõbralikku keskkonda, et olla toeks inimesele probleemide või muutustega toimetulekul ja taastumisel. Meie jaoks on oluline, et inimene ei tuleks teenusele, vaid teenus oleks inimese jaoks. Teenuse sihtgrupiks on vaimse tervise muredega inimesed, kes soovivad enda elus läbi viia muutusi ja vajavad toetust nendega toimetulemiseks- täiskasvanud ja noorukid, kellel on probleemid ärevusega, meeleoluga, söömisega, uinumisega, söömisega, erinevate sõltuvustega, suhetega erinevates keskkondades, enesehinnanguga. Meeskonnaliikmed on pikaajalise kogemusega erialaspetsialistid, kes pidevalt täiendavad enda teadmisi ja oskusi ning lisaks erialasele väljaõppele lisapädevus kognitiiv-käitumisteraapias, pereteraaapias, skeemiteraapias, meie meeskonnas on unenõustaja ning toitumisnõustaja. Meeskond on saanud lisaväljaõppe ja omab pikaajalisi kogemusi sõltuvusnõustamise osas. Usaldame inimese enda teadmist, elukogemust ja väärtusi ja tema nägemust maailmast, endast ja teistest inimesest ning kohandame teenuse vastavalt tema vajadustele.