Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asendushoolduse tugiteenused

On väga oluline, et pered, kes kasvatavad teises peres sündinud lapsi, samuti pere- ja asenduskodude töötajad ei jääks võimalike küsimuste või muredega üksi ning saaksid õigeaegselt vajalikku tuge.

Selleks pakume hooldus-, eestkoste ja lapsendajaperedele ning pere- ja asenduskodude töötajatele erinevaid toetavaid teenuseid.

Tugiteenused perepõhise asendushoolduse pakkujatele

Teenused on mõeldud hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, et pakkuda neile kindlustunnet ning toetada lapse kasvatamisel. Tugiteenuste saamiseks on võimalus pöörduda oma kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või otse teenuseosutaja poole.

Peretoe teenus

annab perele kindla kontaktisiku (peretoetaja), kes suhtleb perega regulaarselt, jälgib toimetulekut, nõustab ja toetab. Peretoe teenust pakutakse kahel viisil:

  • Pere kohanemise toetamiseks – teenust osutatakse ühe aasta jooksul alates uue lapse perre tulekust, teenusega võib alustada kuu enne lapse perre tulekut. Teenust osutatakse igale hooldus-, eestkoste- või lapsendajaperele, kes seda soovib. 
  • Vajaduspõhiseks pere toetamiseks – vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse, kui peres on tekkinud vajadus põhjalikuma toetuse järele pärast lapse viibimist peres juba kauem kui aasta. Vajaduspõhist peretoe teenust osutatakse kohaliku omavalitsuse suunamise alusel (lapsendajatele ka ilma selleta). Vajaduspõhise peretoe teenuse kestus on kuni üks aasta. Teenuse eesmärgid tulenevad KOV suunamisest ning lepitakse kokku peretoe teenuse kokkuleppes.

Psühholoogiline nõustamine või individuaalne supervisioon

aitavad lahendada lapse kasvatamisega seotud probleeme, nii ennast kui last paremini mõista ja saada individuaalset professionaalset nõu. Psühholoogilist nõustamist või individuaalset supervisiooni osutatakse kuni 6 akadeemilist tundi aastas.

Mentorlus

on nõustamine, mida pakub sarnase kogemusega inimene: lapsendaja, eestkostja või hooldusvanem. Mentorlust pakutakse kuni 4 korda kvartalis.

Tugigrupid

võimaldavad peredel omavahel kohtuda, jagada kogemusi ning saada uusi teadmisi. Tugigrupid toimuvad erinevates asukohtades üle Eesti nii kontaktkohtumistena kui veebipõhiselt

EL Sotsiaalfondi logo

 Teenuseid osutavad 2023. aastal:

  • MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti ühing www.omapere.ee5689 0150 (eesti, vene k)

  • MTÜ Teadlik Lapsevanem, tel 5624 1755 (eesti, vene k)

  • Tallinna Lastekodu www.tallinnalastekodu.ee, tel 5690 9770 (eesti k, inglise k), tel 677 6200 (vene k)

Täpsema info saamiseks pöörduge palun sotsiaalkindlustusameti peaspetsialisti Katriin Heina poole:

Katriin Hein: tel 5393 6428, [email protected]

Lisainfo

Tugiteenused pere- ja asenduskodude töötajatele

Pere- ja asenduskodude töötajatele pakutavate tugiteenuste eesmärk on toetada neid laste kasvatamisel, ennetada läbipõlemist ja personali voolavust ning seeläbi tagada lastele stabiilne ja turvaline elukeskkond. Samuti aitavad tugiteenused töötajatel leida lahendusi keerulistes olukordades ning kokkuvõttes parandada asendushoolduse kvaliteeti.

Teenuseid pakutakse vajaduspõhiselt kõigile Eesti pere- ja asenduskodudele. Teenustel saavad osaleda pere- ja asenduskodude töötajad ja juhid.

Pakutavad teenused:

  • grupisupervisioon
  • individuaalne supervisioon
  • juhendatud perevestlus.

Teenuseid osutab MTÜ Moreno Keskus www.morenokeskus.ee

Lisainfo:

Maarja Kuldjärv
5918 1973

Viimati uuendatud 05.06.2023

Kas sellest lehest oli abi?