Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tööealise puude raskusastme tuvastamine

Puude raskusastme tuvastame tööealistel, kelle igapäevane tegutsemine ja ühiskonnaelus osalemine on raskendatud, piiratud või takistatud.

Kellele?

Kui sul on tööealisena raskusi igapäevaste toimingutega nagu liikumine, suhtlemine, riietumine, söömine, pesemine ja WC kasutamine ning need raskused on püsivad, võid taotleda puude raskusastme tuvastamist.

Kuidas toimida?

Tervisekontroll

Terviseprobleemide korral pöördu esmalt perearsti poole, kes suunab sind vajadusel eriarsti vastuvõtule ning tagab vajalikud uuringud ja ravi. 

Sotsiaaltöötaja abi

Kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja annab infot teenuste ja toetuste kohta, vajadusel hindab sinu abivajadust ja sellest lähtuvalt pakub tuge ja toetavaid teenused sõltumata sellest, kas sul on tuvastatud puue või mitte.

Töövõime hindamine

Kui tervisekahjustus on pikaajaline, hindab töötukassa ekspertarst töövõimet digiloost ja sinu hinnangust lähtuvalt

Terviseseisundit kirjeldavad sissekanded digilukku peavad olema tehtud viimase poole aasta jooksul enne hindamistaotluse esitamist.

Loe edasi

Puude taotlemine

Koos töövõime hindamisega on võimalik samaaegselt taotleda ka puude raskusaste tuvastamist, märkides ühistaotlusel lisaks töövõime hindamisele ka puude raskusaste tuvastamise eesmärgi. Puude raskusastme tuvastamisel võtame aluseks töötukassa ekspertarsti hinnangu esinevate tegutsemispiirangute kohta.

Tegutsemispiirangud hinnatakse seitsmes valdkonnas:

 1. Liikumine
 2. Käeline tegevus
 3. Teabe edastamine ja vastuvõtmine
 4. Teadvusel püsimine ja enesehooldus
 5. Õppimine ja tegevuste elluviimine
 6. Muutustega kohanemine ja ohu taju
 7. Suhtlemine

Puude raskusastme tuvastamine

Puude raskusastme tuvastamisel tugineme töötukassa ekspertarsti hinnangule, võttes arvesse teie toimetulekut ja hakkamasaamist ning igapäevaseid tegutsemis- ja ühiskonnaelus osalemise piiranguid

Puude raskusaste tuvastatakse kuni 5 aastaks, kuid mitte kauemaks kui vanaduspensioni eani.

Puude tuvastamise menetlus algab sotsiaalkindlustusametis pärast seda, kui töötukassa on töövõime hindamise otsuse teinud. Puude raskusastme tuvastamisel võtame aluseks töötukassa ekspertarsti hinnangu esinevate tegutsemispiirangute kohta.

Kui sul on kehtiv töövõime hindamise otsus, võid taotleda puude raskusastme tuvastamist ilma töövõime hindamiseta, sel juhul esita taotlus ainult sotsiaalkindlustusametile ja dokumendipõhise hindamise teeb meie ekspertarst.

Kui viimasest töövõime hindamisest on möödas vähem kui 6 kuud, on puude raskusastme tuvastamiseks võimalik esitada avaldus ning sellisel juhul ei pea täitma uut „Puude raskusaste tuvastamise ja töövõime hindamise taotlust“.  Siis kasutatakse puude raskusastme tuvastamiseks töötukassa eksperdiarvamust ja töötukassa antud töövõime hindamise otsust.

Tuvastatud puude raskusastme korral on abivahendi soetamisel riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite loetelus kehtestatule.

Kui sul on seisund, mis täielikult välistab töövõime, tuleb sul täita ainult taotlusvormi I ja II osa. Osaliselt täidetud taotlus ei takista puude raskusastme tuvastamist, välistav seisund ei seondu kindla puude liigi või raskusastmega.

Töövõimet välistavad seisundid on:

 • pahaloomulise kasvaja vaevusi leevendav ehk parim toetav ravi, kui onkospetsiifilist ravi ei ole võimalik rakendada
 • dialüüsravi
 • juhitav hingamine või pidev hapnikravi hingamispuudulikkuse tõttu
 • dementsus
 • mõõdukas või raske või sügav vaimne alaareng
 • püsivalt voodihaige (ööpäevaringne kõrvalabi vajadus). 

Viimati uuendatud 12.12.2023

Kas sellest lehest oli abi?