Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Venemaa pensionifondi maksed ei ole endiselt Eestisse jõudnud

15.09.2022 | 12:47

Venemaa Föderatsioonilt laekumata maksete tõttu ootab 4061 inimest pensioni. Eesti täitis rahvusvahelise kohustuse ja kandis raha üle õigel ajal.

Venemaa Föderatsioonilt laekumata maksete tõttu ootab 4061 inimest pensioni. Eesti täitis rahvusvahelise kohustuse ja kandis raha üle õigel ajal.

Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel kehtib pensionikindlustust käsitlev koostööleping. Selle kohaselt maksab sotsiaalkindlustusamet Eestis elavatele Venemaa Föderatsioonilt pensioni saavatele inimestele pensioni välja pärast seda, kui teiselt poolelt on rahalised vahendid laekunud.

Tänaseks ei ole Venemaa pensionifondilt laekunud raha kolmanda kvartali pensionisummade väljamaksmiseks.

Kolmanda kvartali pensionid oleksid pidanud harjumuspäraselt klientidele jõudma 10. septembril. Meie poole pöörduvad murelikud inimesed, kellele on jagatud infot, justkui Eesti ei võta Venemaa makseid vastu. See info on vale. Kui Venemaa Föderatsioonilt laekuvad rahalised vahendid pensionisummade väljamaksmiseks, maksame raha välja esimesel võimalusel.

Need inimesed, keda ülekande viibimine enam mõjutab, saavad kohalikult omavalitsuselt taotleda toimetulekutoetust, kui nende või nende perekonna kuu sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla toimetulekupiiri (200 eurot).

Kui Venemaa ja Eesti pensioni summa on kokku alla rahvapensioni määra (275,34 eurot), saab inimene sotsiaalkindlustusametist taotleda rahvapensioni määra ja pensionide vahe maksmist. Pensionide vahe saamise tingimuseks on, et inimene on jõudnud vanaduspensioniikka, mis on sel aastal 64 aastat ja 3 kuud.

Teises kvartalis sai 83% Venemaa pensioni saajatest pensioni ka Eestist (3330 inimest). Nende keskmine pension oli 519 eurot. 17% sai ainult Venemaa pensioni (677 inimest), keskmise summaga 79 eurot. Kolmanda kvartali väljamakse puudutab kokku 4061 inimest.

Eesti pensioni maksmiseks Venemaa Föderatsiooni territooriumil elavatele Eesti pensionäridele edastas Sotsiaalkindlustusamet edukalt Venemaa Föderatsiooni Pensionifondile nii pensionisaajate nimekirjad kui ka rahalised vahendid. Seega said Venemaal elavad Eestist pensioni saavad inimesed oma pensioni ettenähtud ajal kätte ja Eesti täitis välislepinguga võetud kohustused.

Juhul kui Venemaa Föderatsiooni pensionifondil ei õnnestu sotsiaalkindlustusametile raha üle kanda, ei võta Eesti Vabariik Venemaa Föderatsiooni pensioni maksmise kohustust üle.