Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Venemaa pensioni väljamaksed Eestis toimuvad järgmisel nädalal

07.06.2024 | 11:28

Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et Venemaalt pensioni saavatele inimestele laekub pension järgmise nädala jooksul. Oodatust mõnevõrra hilisema väljamakse põhjuseks on Venemaa pensionirahade laekumine Eestisse tavapärasest hiljem. II kvartalis ootab Venemaa pensioni väljamakset Eestis 3984 inimest.

Sotsiaalkindlustusameti pensionivaldkonna juhi Agne Kiviselja sõnul jõuavad pensionid inimesteni tavaliselt iga kvartali kümnendaks kuupäevaks. Kiviselg lisas, et nimekirjad pensionisaajatest, kellele II kvartalis väljamakse peab toimuma, on olemas, kuid raha hilisema laekumise tõttu võivad maksed hilineda. “Oleme saanud kinnituse, et Venemaa pensionirahad on Eestisse laekunud, mis võimaldab meil teha väljamakseid II kvartali eest esimesel võimalusel,” kinnitas Kiviselg.

Eesti Vabariik ja Venemaa Föderatsioon allkirjastasid 14. juulil 2011 kehtiva pensionikindlustust käsitleva kahepoolse koostöölepingu. Lepingu kohaselt maksab sotsiaalkindlustusamet Eestis elavatele Venemaa Föderatsioonilt pensioni saavatele inimestele pensioni välja pärast seda, kui Venemaalt on selleks rahalised vahendid laekunud. Sarnaselt toimub ka pensionite maksmine Venemaal elavatele inimestele, kellel on õigus saada Eesti riigilt pensionit.

Markus Sein

Kommunikatsiooninõunik