Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valminud on väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedijuhis

01.06.2018 | 13:00

Uudis
    • Jaga

Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kvaliteedi parendamiseks on koostöös valdkonna ekspertidega valminud kvaliteedijuhis.

Juhises on lisaks üldisele sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele välja töötatud väljaspool kodu osutatavale üldhooldusteenusele vastavad kontrollmehhanismid, mille abil saab teenuseosutaja olla kindel, et teenust planeerides ja osutades järgib ta kvaliteedipõhimõtteid.

Teenuste vastavust kvaliteedipõhimõtete täitmisel kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Ootame tagasisidet ja ettepanekuid valminud juhise kohta kuni 31.12.2018 [email protected].

Tegevused viiakse ellu ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“.