Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Valminud on erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis

07.03.2018 | 11:31

Erihoolekande teenuse kvaliteedi parendamiseks on koostöös valdkonna ekspertidega valminud erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis.Juhises on lisaks üldisele sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele välja töötatud erihoolekandeteenusele vastavad kontrollmehhanismid, mille abil saab teenuseosutaja olla kindel, et teenust planeerides ja osutades järgib ta kvaliteedipõhimõtteid.
    • Jaga

Erihoolekande teenuse kvaliteedi parendamiseks on koostöös valdkonna ekspertidega valminud erihoolekandeteenuse kvaliteedijuhis.

Juhises on lisaks üldisele sotsiaalteenuste kvaliteedijuhisele välja töötatud erihoolekandeteenusele vastavad kontrollmehhanismid, mille abil saab teenuseosutaja olla kindel, et teenust planeerides ja osutades järgib ta kvaliteedipõhimõtteid.

Teenuste vastavust kvaliteedipõhimõtete täitmisel kontrollitakse riikliku järelevalve käigus.

Tegevused viiakse ellu ESF „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 2014-2020“ alapunkt 2.3.3 „Eesti hoolekandeteenuste kvaliteedi edendamine kvaliteediteemaliste koolituste, konsultatsioonide ja kvaliteedijuhtimissüsteemide tutvustamise ning rakendamise kaudu“.