Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vaimse tervise tugiliini teenust pakub nüüd emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon 116 123

16.01.2023 | 10:32

Jaanuaris liideti vaimse tervise tugiliini ning emotsionaalse toe ja hingehoiu telefonid üheks numbriks 116 123. Vaimse tervise tuge saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

Jaanuaris liideti vaimse tervise tugiliini ning emotsionaalse toe ja hingehoiu telefonid üheks numbriks 116 123. Vaimse tervise tuge saab nii eesti, vene kui ka inglise keeles. 

2021. aastal avatud vaimse tervise tugiliini peamine eesmärk oli pakkuda toetust COVID kriisi perioodil, kui paljud inimesed olid üksteisest eraldatud. Varasemalt sotsiaalministeeriumi kaplaniteenistuse ja koostööpartneri MTÜ Tartu Teoloogia Akadeemia koordineerimisel tegutsenud emotsionaalse toe ja hingehoiu telefon liikus sotsiaalkindlustusameti teenuste alla 2022. aasta aprillis.

„Kuna need kaks teenust sisu poolest osaliselt kattuvad, otsustasime numbrid ühendada. Soovime pakkuda inimestele parimat tuge ning olla lihtsasti leitavad ilma, et helistaja peaks mõtlema, milline number ühe või teise mure korral valida,” selgitab sotsiaalkindlustusameti kaugnõustamisteenuse juht Karmel Tall. Tema sõnul on paljudes Euroopa riikides vaimse tervise toe pakkumiseks kasutusel sama number, mis Eestiski – 116 123.

Edaspidi saab helistaja valida, kumba teenust ta kasutada soovib, ehk kui pöörduja helistab vaimse tervise tugiliini numbrile, kuuleb ta teadet numbri sulgemise kohta ja soovitust helistada 116 123. Kui pöörduja valib numbri 116 123, siis tekib tal esmalt võimalus valida vestlus nõustaja või hingehoidjaga, seejärel pääseb ta liinile.

Nõustajad pakuvad emotsionaalset tuge iga päev ajavahemikul 10-24 ning hingehoidjad on samal liinil kättesaadavad kella 16-24. Helistamine on tasuta ning tuge saab mõlema teenuse puhul nii eesti, vene kui ka inglise keeles.

„Paraku ei möödu vaimse tervise mured iseenesest. Ja kuna täna psühhiaatri ning kliinilise psühholoogi teenuse kättesaadavuse parandamise nimel töö alles käib, julgustan inimesi esmase mure korral kindlasti vaimse tervise tugiliini poole pöörduma,“ ütleb sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. „See on hea võimalus vestelda koolitatud spetsialistiga ning saada tagasisidet oma argistele raskustele, et mitte olla keerulises olukorras üksi. Üks osa lahendusest on rääkimine ja täpselt seda oodataksegi inimesi nii emotsionaalset tuge või hingehoidu otsides tegema.“

Emotsionaalse toe soovija saab nõustajaga vestelda igapäevamuredega toimetulekust. Spetsialist kuulab ära inimese mure, pakub talle emotsionaalset tuge ja aitab välja selgitada, kuidas sellega kõige paremini edasi tegeleda. Helistada võivad kõik, kelle elus on pingeid ja raskusi ning kes tunnevad vajadust sellest rääkida.

Hingehoidja poole tasub pöörduda siis, kui inimesel on mure enda või lähedase haiguse pärast ning ta vajab seetõttu emotsionaalset tuge. Oodatud on ka kõik need kõned, kus inimesel on eksistentsiaalsed, spirituaalsed või religioossed küsimused või kui teemaks on lein või surija ja tema lähedaste toetamine. Hingehoidja on teoloogiat õppinud abistaja, kes on saanud väljaõppe aitamaks haigeid, kriisis olevaid või surevaid inimesi.

2022. aastal pöörduti ohvriabi nõustamistelefonidele 16 518 korral, neist 8117 juhul ohvriabi kriisitelefonile 116 006, 5160 vaimse tervise tugiliinile ning 3241 emotsionaalse toe ja hingehoiu telefonile. Peamised pöördumise teemad olid üksildus, meeleoluhäired (depressiooni erinevad vormid jm), ärevus ja hirm.

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 jätkab tööd senistel põhimõtetel. Abivajavad saavad nõustaja poole pöörduda eesti, vene ja inglise keeles ööpäevaringselt nii telefoni kui www.palunabi.ee lehel oleva veebivestluse aknas. Ukraina psühholoogid nõustavad abivajajaid iga päev ajavahemikus 16-20.

Lisaks telefonidele on võimalik saada vaimse tervise veebinõustamist eesti, vene, inglise ja ukraina keeles: https://www.palunabi.ee/vaimne-tervis.

 

Kristiina Tilk
Kommunikatsioonispetsialist
Sotsiaalkindlustusamet
5422 0969
Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn