Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Uued kriisihoolduspered Viimsis ja Rakveres

02.07.2024 | 12:05

Suur rõõm on teatada, et Viimsis ja Rakveres ootavad lapsi kaks uut kriisihooldusperet! Viimsi kriisihoolduspere ootab perre ühte eestikeelset last. Rakvere kriisihoolduspere ootab perre ühte või kahte samast perest eestikeelset last.

Kriisihoolduspere pakub ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalist võimalust viibida perekeskkonnas, kuni selgub lapse edasine pikaajaline elukorraldus. Kriisihooldusperest naasevad lapsed kas koju või liiguvad edasi lapsendajaperre, hooldusperre, eestkostele või perekodusse.

Kriisihoolduspered on sotsiaalkindlustusameti poolt koolitatud ja sobivaks tunnistatud pered. Erinevalt turvakodust annab kriisihooldusperes viibimine lapsele võimaluse saada osa toimivast perekonnast, mis mõne lapse jaoks on esmakordne kogemus. Kriisihooldusperes viibib laps mõnest päevast kuni kolme kuuni (vajadusel kauem) ja pere peab olema valmis last vastu võtma kahetunnise etteteatamisega.

2023. aastal vajasid kriisihooldusperede abi eriti just väikelapsed – 13st lapsest 8 olid nooremad kui 18-kuused. Noorim lastest oli vaid 6-päevane, vanim 11-aastane. Lapsed viibisid peredes kolmest päevast kuni erandkorras kaheksa kuuni.

2024. aasta juuni lõpu seisuga on viibinud kriisihooldusperes juba 11 last. Noorim neist oli mõnepäevane beebi ja vanim 14-aastane. Lapsed on peredes viibinud 17 päevast kuni nelja kuuni. Enamus lapsi on naasnud koju bioloogilise pere juurde.

Aktiivseid kriisihooldusperesid on Eestis praegu kokku neli, nad asuvad Tallinnas, Viimsis, Rakveres ja Toila vallas. Vajadus on aga märksa suurem, sest turvakodudesse satub meil igal aastal ligi kolmsada last. Sotsiaalkindlustusamet on otsimas juurde veel üheksat peret, kes suudaks ajutiselt perekonnast eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele pakkuda turvalist võimalust viibida perekeskkonnas.

Üleskutse omavalitsusele

Kui sinu eestkostel olev laps vajab kriisihooldusperet, võta palun ühendust teenust koordineeriva SOS Lasteküla Eesti Ühingu või Tallinna Lastekoduga, kontaktid leiad siit:

www.sotsiaalkindlustusamet.ee/kriisihoolduspere

Lisainfo:

Agnes Kulmar
Peaspetsialist (kriisi- ja erihoolduspered)
Laste heaolu osakond
Sotsiaalkindlustusamet
588 68116
[email protected]