Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus aitab eakaid, lastega peresid ja töövõimetuspensionäre

08.11.2022 | 08:24

Riik maksab novembris vanaduspensioniealistele pensionäridele (kelle vanus on vähemalt 64 a ja 3 kuud), puuduva töövõimega inimestele ja lapsetoetuse saajatele ühekordset hinnatõusu leevendamise toetust 50 eurot.

Riik maksab novembris vanaduspensioniealistele pensionäridele (kelle vanus on vähemalt 64 a ja 3 kuud), puuduva töövõimega inimestele ja lapsetoetuse saajatele ühekordset hinnaleevendamise toetust 50 eurot.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu sõnul on 50-eurone toetus vanematele inimestele ning lapsevanematele natukenegi abiks. „Hinnatõus on olnud erakordselt kiire ning makstav toetus leevendab veidi esmavajalike kaupade ja teenuste hinnatõusust tingitud vahet. Kokku saab toetust ligi 584 000 inimest ca 29 miljoni euro ulatuses,“ rääkis Maripuu.

Sotsiaalkindlustusamet maksab ühekordset toetust Eestis elavatele vanaduspensioni eas pensionäridele, kes on Eesti riikliku pensioni saajad, töövõimetuspensioni või rahvapensioni saavale 100 % töövõimetusega inimesele ja lapsetoetuse saajatele. Hinnatõusu leevendamise toetust makstakse iga lapsetoetust saava lapse eest. Puuduva töövõimega inimestele maksab hinnatõusu leevendamise toetust töötukassa.

Ühekordne hinnatõusu leevendamise toetus makstakse pensionäridele välja 4. novembril ja lapsevanematele koos lastetoetusega 8. novembril. Puuduva töövõimega inimestele maksab töötukassa toetuse välja hiljemalt 10. detsembril. 

Hinnatõusu leevendamise toetust taotlema ei pea.