Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusametil on valminud e-kursus traumateadlikust lähenemisest

12.09.2023 | 09:03

Kas oled mõelnud, kuidas kahjustavad sündmused inimest psühholoogiliselt mõjutavad? Või kuidas muuta ametialaseid kokkupuuted haavatavate sihtgruppidega turvaliseks, usalduslikuks, jõustavaks ja seeläbi taastumist toetavaks? Kui jah, siis kutsume osalema tasuta e-kursusel “Psühholoogilist traumat arvestav praktika”.

Ootame kursusega tutvuma kõiki spetsialiste ja inimesi, keda huvitab psühholoogiline trauma ning sellega arvestamine nii tööalases kui isiklikus elus.

Iseseisvalt läbitav e-kursus on osa traumateadlikku lähenemist tutvustavatest materjalidest, mis on abiks isikliku ja organisatsioonilise praktika kohandamiseks psühholoogilisest traumast tingitud vajadustele. Tööalaseid näiteid ja kogemuslugusid leiavad kursusest eelkõige need spetsialistid, kes oma igapäevatöös traumakogemusega inimesi abistavad, neile teenuseid pakuvad või muul moel nende taastumist toetavad. Kursuse loomisel jagasid oma kogemusi ja ekspertiisi kümned spetsialistid ja praktikud nii sotsiaalkindlustusametist, politsei- ja piirivalveametist, Tartu ülikoolist, Kogemusnõustajate Kojast, mittetulundusühingutest Pagulasabi ja Peaasjad ning teistest organisatsioonidest. 

E-kursus on kättesaadav Digiriigi Akadeemia keskkonnas, selle orienteeriv läbimise aeg on 10 akadeemilist tundi ja kursus jaguneb viieks mooduliks:

1) traumat arvestav praktika
2) psühholoogilise trauma kõikehõlmav mõju
3) trauma märgid ja sümptomid
4) traumaga arvestamise põhimõtted ja taasohvristamise vältimine
5) aitamise hind ja vaimse vastupidavuse suurendamine

Vaata edasi ja registreeri end kursusele kodulehel.