Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusametil ilmus esimene aastaraamat 

30.04.2024 | 17:25

Täna, 30. aprillil esitleti sotsiaalkindlustusameti (SKA) aastaraamatut, mis annab põhjaliku ülevaate ameti teenustest ja tegevustest möödunud aastal. Esimest korda väljaantav aastaraamat sisaldab hulganisti statistikat ning põnevaid fakte. 

Tallinna peakontoris toimunud pressikonverentsil andis sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu ülevaate ameti peamistest tegevusvaldkondadest, eelarvest ning 2023. aasta peamistest väljakutsetest. Arenduste osakonna juhataja Kristina Pähkel keskendus oma ettekandes kitsaskohtadele, mis mõjutavad enam kui 300 000 inimesele pensionide õigeaegset väljamakset ning tõi esile, kuidas perehüvitiste valdkond kohanes erinevate seadusemuudatustega. Lisaks eeltoodule arutles ta SKA infosüsteemide uuendamise ja iseteeninduse täiustumise teemadel. 

Sellest, millist abi on ohvriks langenud inimesel õigus Eestis saada, mille pärast inimesed sagedamini ohvriabisse jõuavad ning milliseid muudatusi tõi kaasa 2023. aastal jõustunud uus ohvriabi seadus rääkis SKA ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna juhataja Kaire Tamm. Laste heaolu osakonna juhataja Ebeli Berkman tutvustas lasteabi, lastemaja, riikliku perelepituse ning asendushooldust ja andis hea ülevaate sellest, miks on need SKA poolt pakutavad teenused olulised laste heaolu ja turvatunde tagamisel. 

Aastaraamat on kättesaadav ameti veebilehel ning kõik huvilised on oodatud sellega tutvuma: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/ska-aastaraamat2023 

Kristina Kukk

Kommunikatsiooninõunik