Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusameti uue infosüsteemi arendamine jätkub uute partneritega

14.08.2017 | 09:55

Uudis

Sotsiaalministeerium on otsustanud lõpetada lepingu Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS2) senise arendaja Tietoga, kellega räägitakse praegu läbi lepingu lõpetamise tingimuste üle. Arendaja vahetamine ei mõjuta toetuste ja hüvitiste väljamakseid ega inimestele osutatavaid teenuseid.

„Oleme otsustanud koostöö senise arendajaga lõpetada mitmel põhjusel. Meid kindlasti ei rahulda projekti senine tempo, mis pole võimaldanud seda projekti kavandatud ajaraamis realiseerida,“ ütles Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni asekantsler Ain Aaviksoo. „Teiseks, sotsiaalsüsteemis on pidevalt toimumas arengud, näiteks haldusreformiga kaasnevad ülesanded ja vanemahüvitiste muudatused, mis eeldavad ka infosüsteemi arendamisel teistmoodi lähenemist.“

Kantsler Marika Priske sõnul on seniste otsuste juures peetud silmas, et IT-arenduste venimine ei tekitaks tõrkeid inimeste jaoks ning sotsiaaltoetuste ja hüvitiste maksmine oleks igal hetkel tagatud. „Selle jaoks kriitilise tähtsusega arendused on praegu tehtud ning meil on nüüd võimalik Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi arendusprojekt ümber korraldada. SKAIS2 arendamine jätkub, aga seda juba uutel tingimustel, sest praeguseks muutunud vajadused on juba sellises mahus, et mõistlik on teha uus hange,“ selgitas Priske.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Egon Veermäe sõnul on praeguseks tehtud tööd oluline alus edasiminekuks ning ameti osutatavad teenused on Eesti elanikele tagatud olenemata muudatustest IT-arendusprojektis. „Maksame kõiki sotsiaaltoetusi ja uut elatisabi läbi uue infosüsteemi. Kõik meie enam kui 700 000 klienti võivad olla kindlad, et toetused ja teenused makstakse õigeaegselt välja,“ selgitas Veermäe.

Tietoga lepingu lõpetamise võimaliku kompromissi viib ministeerium esimesel võimalusel otsustamiseks valitsuskabinetti. Infosüsteemi arendamise jätkamiseks on Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuses (TEHIK) ettevalmistamisel uus riigihange.

 

TAUSTAKS:

  • SKAIS2 on SKA teenuste kaasajastamise projekt, mille käigus moderniseeritakse SKA IT-süsteemid, töötatakse välja kasutajamugavad teenused inimestele ning tõhustatakse ameti töökorraldust. Kokku läbib uuenduskuuri ligi 25 erineva protsessi töökorraldus Sotsiaalkindlustusametis.
  • Praeguseks on makstud ja kohustustega kaetud 4,88 miljonit eurot, millest ligi kaks kolmandikku on kulunud analüüsitöödeks ja kõigi teenuste aluseks olevate baaskomponentide arendamiseks. Ca kolmandik senisest kulust on makstud erinevate teenuseprotsesside eest.