Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusameti lasteabisse pöördujate arv kasvab iga aastaga

10.04.2024 | 09:07

Sotsiaalkindlustusameti lasteabiga võetakse igal aastal üha rohkem ühendust, mullu ligi 17 000 korda. 42,6% pöördumistest oli seotud abivajava ning 5,7% hädaohus oleva lapsega.

“Lasteabi tähistab tänavu 15. tegutsemisaastat ning sellest on saanud üks olulisemaid tugisambaid laste heaolu tagamisel Eestis. Üle-eestiline lasteabitelefon 116 111 käivitus 1. jaanuaril 2009 ning on sellest alates olnud abiks nii lastele endile kui täiskasvanuile, kes abi vajavat last märkavad,” ütles sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu. “Meie kõigi kohus on anda teada hädasolevast lapsest. Mitte ükski laps ei peaks kannatama alanduse, hooletusse jätmise, vägivalla või kuritarvitamise tõttu.”

Lasteabi sai võimalikuks tänu Euroopa Liidu riikide ühistele jõupingutustele, kui 2006. aastal kiideti heaks otsus reserveerida kombinatsiooniga 116 algavad telefoninumbrid sotsiaalse sisuga teenuste jaoks. Numbrist 116 111 sai üle-euroopaline lasteabitelefon.

Aastatel 2009–2017 korraldas teenust Arstlik Perenõuandla OÜ, 2018. aastal võttis lasteabi liini üle sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakond. Toona tegutses meeskonnas viis nõustajat ja teenuse juht. Praegu on lasteabis kaheksa nõustajat, kellest üks on viipekeele oskusega ning neli teraapia väljaõppega e-nõustajat, kes pakuvad tuge, kui mure vajab pisut pikemaajalist sekkumist.

Aastate jooksul on lasteabi arendanud ja laiendanud oma teenuseid vastavalt ühiskonna vajadustele ja tehnoloogia arengule. Kui 2009. aastal sai nõu küsida telefoni ja e-kirja teel, siis 

  • 2011. aastal lisandus suhtluskanalina veebivestlus; 
  • 2014. aastal loodi lasteabi mobiilirakendus ning veebileht lasteabi.ee; 
  • 2016. aastal võeti vastu lastekaitseseadus, mis kohustas kõiki inimesi viivitamata abivajavast lapsest teavitama kohalikku omavalitsust või lasteabitelefoni 116 111; 
  • 2019. aastal hakkasid nõustajad täitma lastekaitsetöötaja rolli väljaspool viimaste tööaega; 
  • 2021. aastal lisandus e-nõustamise võimalus; 
  • 2023. aastal lisandus pakutavate teenuste nimistusse viipekeelne nõustamine, samuti võimalus broneerida SKA iseteeninduses aega nii viipekeelsele kui e-nõustamisele, värskema ilme sai veebileht lasteabi.ee. 

Teenuse vajalikkust, usaldusväärsust ja omaksvõttu kinnitab see, et sotsiaalkindlustusameti lasteabiga võetakse üha sagedamini ühendust. Kui 2009. aastal pöördus lasteabisse ligi 5000 inimest, siis 15 aastat hiljem on see arv enam kui kolmekordistunud. Aasta-aastalt on suurenenud abivajava või hädaohus oleva lapsega seotud pöördumiste osakaal. Lapsed teavad lasteabi hästi, sest koguni 18,5% juhtudest võtavad ühendust just lapsed.

Sotsiaalkindlustusameti lasteabi meeskond jätkab aktiivset tööd nii nõustamiste kui teavitustega. Eelmisel aastal külastasime mitmeid koole ja laagreid ning jagasime teadmisi abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Olulisi teemasid kajastame ka lasteabi taskuhäälingus ja meedias laiemalt.

Lasteabi on olemas igal ajal ja iga mure korral! Ükski mure pole meie jaoks liiga väike ega liiga suur! 

☎ 116 111 

📩 [email protected] 

💬 www.lasteabi.ee / veebivestlus avaneb eraldi aknas  

Broneeri aeg nõustamisele sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses 

Kristina Kukk

Kommunikatsiooninõunik