Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tugiteenuste osutajaid

08.12.2020 | 17:43

Uudis
  • Jaga

Sotsiaalkindlustusamet andis eelmisel nädalal rahvusvahelise puuetega inimeste päeva raames Viru Konverentsikeskuses toimunud virtuaalsel tunnustusüritusel üle tänukirjad 17 silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale ning 13 valdkonnas tegutsevale organisatsioonile.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna juht Eve Liblik tänas teenuseosutajaid, kes teevad oma tööd südamega, professionaalselt ja pühendunult. „Tänu teie toele ja abile saavad lapsed osaleda huvitegevustes ja õppetöös, käia rehabilitatsiooniteenustel ning nad tulevad tänu teile palju paremini toime igapäevaelu toimingutega. Kahtlemata tunnevad ka perekonnad, et teie panus on suure väärtusega. See on töö, mis nõuab suurt pühendumist, oskust ära kuulata, oskust olla tasakaalukas, empaatiline, sõbralik, avatud, kannatlik, usaldusväärne ja positiivne,“ rääkis ta.

Sel aastal tunnustas sotsiaalkindlustusamet 17 tugiisikut ja lapsehoidjat üle Eesti:

 • Ave Toomjõe, SA Perekodu tugiisik
 • Cathy Ojaste, Tallinna Perekeskuse tugiisik
 • Ene Sepp, SA Haapsalu Hoolekandekeskuse tugiisik
 • Eva Vipper, Keila Sotsiaalkeskuse tugiisik
 • Häli Salong, Kuressaare Perekodu tugiisik
 • Inge Koorits, SA Agrenska Fondi tugiisik
 • Jaanika Song, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsehoidja
 • Julia Konovalova, Tallinna Lastekodu lapsehoidja
 • Kaisi Õispuu, Kuressaare Perekodu tugiisik
 • Ülle Soolo-Tõnisalu, SA Perekodu lapsehoidja
 • Karin Kerro, OÜ Murzi Lapsehoiu lapsehoidja
 • Liana Marhel, MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir tugiisik
 • Ljudmila Alekseeva, Tallinna Perekeskuse tugiisik
 • Rita Väster, SA Perekodu tugiisik
 • Triinu Ruusmaa, Tallinna Perekeskuse tugiisik
 • Velli Kask, Anija Valla Lasteaiad tugiisik
 • Ülle Valgemäe, OÜ Jõgevamaa Tugiteenused tugiisik

 

Lisaks silmapaistvate tugiisikute ja lapsehoidjate tunnustamisele said seekord tunnustuse ka kõik sotsiaalkindlustusameti pikaaegsed partnerid tugiteenuste osutamisel. Ameti poolt said tunnustuse 13 valdkonnas tegutsevat organisatsiooni:

 • EELK Diakoonia- ja ühiskonnatöö Sihtasutus
 • Hiiumaa Sotsiaalkeskus
 • SA Perekodu
 • MTÜ Puuetega Laste Tugikodu Päikesekiir
 • OÜ Varajase Kaasamise Keskus
 • SA Haapsalu Hoolekandekeskus
 • MTÜ Virumaa Tugiteenused ja MTÜ Tapa Lastekaitse Ühing
 • Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus
 • OÜ Ridiradiralla
 • Kuressaare Perekodu
 • Tallinna Perekeskus
 • Tallinna Lastekodu
 • OÜ Sverresson

 

Sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman tänas teenuseosutajaid, kellega koos alustati viis aastat tagasi tugiteenuste üle-eestilise arendamisega ja teenuste pakkumisega. „Tänaste teenuseosutajate panus on olnud kõik need aastad märkimisväärne. Tänan, et olete jõudnud iga abi vajava lapse ja pereni, kes on vajanud teenuseid, olete teinud imelisi pingutusi, et leida vajalikud teenuseosutajad ning olnud oluliseks toeks kohalikele omavalitsustele,“ lisas ta.

Tunnustusüritusele eelnes koolitus, mis sel aastal keskendus lapse tervele turvalisele seksuaalsele arengule. Doktor Kai Part tegi ettekande „Seksuaalkasvatusest Maailma Terviseorganisatsiooni standardite alusel“ ning seksuaalkoolitaja Rita Holm tutvustas raamatut „Seksuaalkasvatusest lihtsas keeles".

Euroopa Sotsiaalfondi projekt „Raske ja sügava puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“ algas 2015. aastal ning kestab kuni 2022. aastani. Alates 1. jaanuarist 2021 antakse raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenuste korraldamine täielikult üle kohalikele omavalitsustele.

Läbi sotsiaalkindlustusameti on tuge tänaseks saanud üle 3000 lapse ja tugiteenuste osutamist on kokku toetatud rohkem kui 28 miljoni euro ulatuses. Lisainfot puudega laste tugiteenuste kohta leiab ameti kodulehelt.