Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusamet tunnustas tublisid tugiteenuse osutajaid

27.11.2017 | 10:19

Uudis
  • Jaga

Sel nädalal andis sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe Swissôtel Tallinn konverentsikeskuses toimunud tunnustusüritusel silmapaistvatele raske ja sügava puudega laste tugiisikutele ja lapsehoidjatele üle tänukirjad.

„Töö raske ja sügava puudega lastega vajab suurt pühendumist ja erilist empaatiat. Teie hooliv ja soe suhtumine oma hoolealustesse ja nende peredesse on kullahinnaga,“ lausus sotsiaalkindlustusameti peadirektor Egon Veermäe tänukirju üle andes.

Sel aastal tunnustati 18 tugiisikut ja lapsehoidjat üle Eesti:

 • Ann Tooming (Eesti Agrenska Fond tugiisik ja lapsehoidja): on heatahtlik, kannatlik, püüdlik ja võtab lapsed oma kaitsva tiiva alla, kus ta neid väga hoiab.
 • Anni Mets (Nöörimaa Tugikodu tugiisik): teeb oma tööd südamega ja on tugilapsele tõeline sõber ja toetaja.
 • Ave Vill (Rõuge Vallavalitsuse tugiisik): on välja töötatud igapäevase tagasisidestamise süsteemi, tema töömeetodid on mängulised ja lastepärased.
 • Cathy Ojaste (Tallinna Perekeskuse tugiisik): tema armastus oma tugilaste vastu väljendub mängudes, mida ta lastega mängib, pikkades jalutuskäikudes ja toetavas arendustegevuses.
 • Eliise Kukk (Eesti Agrenska Fond lapsehoidja): omab suurepärast oskust olla hooliv ja soe, olles samal ajal distsiplineeriv. Ta tuleb väga hästi toime lastega, kes vajavad piiride sätestamist ja samaaegselt ka tuge.
 • Grete Raspen Masing (Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse tugiisik): on empaatiline ning tegus noor, kellel rõõmus ja eluterve suhtumine. Ta on hea, avatud suhtleja ja mõistlik arutleja, kes omab ka häid organisatoorseid võimeid.
 • Kaire Kuller (Tallinna Perekeskuse tugiisik): on usaldusväärne, vastutustundlik ja saavutab lastega alati hea koostöö.
 • Katrin Lõugas (Kuressaare Perekodu tugiisik): on leidnud kontakti väga keeruliste lastega, suudab neid suunata ja hoida vajalike tegevuste juures. Temas on piisavalt kannatlikkust, leplikkust, mõistmist, hoolimist ja andestamist.
 • Leida Berezjuk (SA Perekodu tugiisik): on julgustaja, aitaja ja suunaja ning alati positiivne, sõbralik, avatud suhtleja, usaldusväärne ja heatahtlik.
 • Lia Vahtra (Nöörimaa Tugikodu tugiisik): on mõistev, paindlik, tasakaalukas ning empaatiline, oskab suurepäraselt teha koostööd kogu tugilapse võrgustikuga.
 • Luive Nutov (MTÜ PLT Päikesekiir lapsehoidja): suhtub oma töösse suure pühendumusega ja on suure südamega, heatahtlik, kannatlik, abivalmis ja arvestav. Luive on Päikesekiire lastele emalik eeskuju, sõber ja kaaslane, kes on oma soojuse ja armastusega mõjutanud paljude laste elusid.
 • Mare Raja (Tallinna Lastekodu lapsehoidja): on kohusetundlik, korrektne, vastutustundlik, abivalmis, töökas ja pühendunud töötaja, kes on laste suhtes väga tähelepanelik ja heasüdamlik.
 • Merike Pärnik (MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse tugiisik): oskab suunata, juhendada ja julgustada nii et lapsed muutuvad iseseisvamateks ja tublimateks.
 • Oliver Umbsar (Hilariuse Kooli tugiisik): on rahulik, sõbralik, empaatiline, tähelepanelik, ärksameelne, rõõmsameelne ning positiivne, kes on hinnatud abiline.
 • Pille Võro (SA Eesti Agrenska Fond lapsehoidja): hindab kõrgelt meeskonnatööd nii kolleegide kui peredega. Tema suureks tugevuseks on pidev arendustöö nii enda kui laste osas ja on laste ja perede jaoks edasiviiv jõud.
 • Piret Pent (Tallinna Perekeskuse tugiisik): tal on hea enesekehtestamise oskus, lapsekesksus, kohusetundlikkus, lisaks on ta rõõmsameelne, abivalmis, sõbralik ja hea huumorimeelega.
 • Reet Kruusmaa (Rakvere Sotsiaalkeskuse tugiisik): on suure kogemusega tugiisik, kes on iseseisev, teadmishimuline, positiivse ellusuhtumisega, alati abivalmis ja teeb koostööd kõigi osapooltega ning on kursis kõigi laste arengutega.
 • Tatjana Šulepova (Tallinna Perekeskuse tugiisik): on väga kohusetundlik ja süveneb oma töösse detailideni. On alati kannatlik, rahulik, järjepidev ja korrektne asjaajamises ning aruandluses.

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonna projektijuht ja ürituse läbiviija Ebeli Berkman sõnul on tasakaalukus, iseseisvus, põhjalikkus ja hea suhtlemisoskus just need võtmeomadused, mida lapsevanemad ja tööandjad tugiisikute ja lapsehoidjate puhul kõige enam hindavad.

Tänukirjade üleandmisele eelnes koolitus, kus tugiisikutele ja lapsehoidjatele räägiti alternatiivkommunikatsiooni võimalustest. Koolituse viis läbi Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht ja koolitaja Kati Kiiver.

Tugiteenuste pakkumist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 elluviidava toetuse andmise tingimuste „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ raames.