Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde: lapsetoetuse maksmise eelduseks ei ole enam õppimine

07.06.2023 | 09:56

Käes on aeg, kui paljud noored saavad peagi põhi- ja keskkooli lõputunnistuse. Tuletame meelde, et alates aasta algusest on perel lapsetoetusele õigus kuni lapse 19-aastaseks saamiseni, olenemata sellest, kas laps õpib või mitte.
    • Jaga

Pärast lapse 19-aastaseks saamist jätkab sotsiaalkindlustusamet lapsetoetuse maksmist üksnes õppivatele keskhariduseta noortele kuni kooli lõpetamiseni või õppeaasta lõpuni. Õppeaasta lõpuks loetakse 31. augustit.

Perehüvitiste valdkonna juht Pirjo Künnapuu selgitab, et varasemalt tuli nendel juhtudel, kus laps lõpetas põhikooli, kuid edasi õppimise kohta info puudus, katkestada lapsetoetuse maksmine suvekuudeks. „Samuti ka neil juhtudel, kui laps oli õppeaasta lõpuks kooli nimekirjast välja arvatud. Juhul, kui sügisel laps õpinguid jätkas, maksime lapsetoetuse suvekuude eest perele tagasiulatuvalt sügisel.”

„Alates selle aasta algusest ei ole aga enam lapsetoetuse saamine seotud lapse õppimisega. See tähendab, et jätkame ülaltoodud juhtudel toetuse maksmist sujuvalt, ilma kolmekuulise vaheta ka pärast kooliaasta lõppu,” lisab Künnapuu.

Kokku maksab sotsiaalkindlustusamet perehüvitisi ligi 172 000 perele.

Elis Maria Oldekop

Kommunikatsioonispetsialist