Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusamet tuletab meelde: kuidas arvestatakse vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu

06.09.2023 | 10:06

Jaanuaris hakkas kehtima vanaduspensioniealistele või tänavu vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 704 euro ulatuses. Tuletame meelde, mida see pensionäri jaoks täpsemalt tähendab. 
  • Enne 2023. aastat kehtis kõigile ühetaoline maksuvaba tulu arvestus, mis sissetuleku kasvades vähenes. Jaanuarist on aga vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 704 eurot kuus ning see ei vähene pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär otsustab tööl käimist jätkata.
  • 704eurone maksuvaba tulu on seotud inimese vanusega, mitte pensioniliigiga. See tähendab, et see kehtib kõikidele neile pensionäridele, kes on vähemalt 64 a ja 6 kuud vanad. Samuti ka neile, kes jõuavad sel aastal vanaduspensioniikka.   
  • Sotsiaalkindlustusamet arvestab maksuvaba tulu kuni 704 euro ulatuses automaatselt inimese pensionile. Kui inimese pension on suurem kui 704 eurot, tuleb tasuda selle pealt ka tulumaksu. Kui pension on alla 704 euro ning inimesel on veel maksustatavaid tulusid, siis üle jäävat summat saab kasutada oma äranägemise järgi, nt töötasult või tuludeklaratsiooniga. 
  • Kui varem sai vanaduspensioniealine ise otsustada, kas ta soovib või ei soovi maksuvaba tulu oma pensionilt kasutada, siis seda valikuvõimalust enam ei ole.  

Neile, kes ei ole vanaduspensionieas, kehtib jätkuvalt astmeline tulumaksusüsteem ja maksuvaba tulu summaks on 654 eurot.   

Loe lisaks maksuvaba tulu arvestuse kohta sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.