Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis lepingud naiste tugikeskuste teenuse pakkujatega

22.11.2023 | 09:28

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis lepingud naiste tugikeskuste teenuse pakkujatega, mis tähendab, et naistevastast vägivalda kogenud inimesed saavad jätkuvalt pöörduda 15 maakonnas tegutsevate keskuste poole, kus neile pakutakse nõustamisvõimalusi ja turvalist ajutist majutust.

“Naistevastase vägivalla vastu võitlemisel on oluline, et kõik selles valdkonnas tegutsevad inimesed mõistaksid vägivalla soolisi aspekte ja erinevaid vorme,” selgitas sotsiaalkindlustusameti naistevastase vägivalla ohvrite teenuste juht Liis Allmäe. Tema sõnul näitavad nii naiste tugikeskustest abi saanute kui politseis registreeritud lähisuhtevägivalla juhtumite sooline kallutatus selget vajadust spetsiaalselt naistele suunatud riikliku tervikteenuse järele. 

Augustis kuulutasime koostöös riigi tugiteenuste keskusega välja hanke, millega leidsime 13 erinevat teenusepakkujat, kellega sõlmisime kolmeaastased lepingud kaheaastase pikendamise võimalusega. Naiste tugikeskuste teenust 15 maakonnas pakuvad järgneval perioodil samad partnerid, kes varemgi. Hanke kogumaksumus on 1,07 miljonit eurot aastas. 

“Stabiilsus olemasolevates koostöövõrgustikes annab meile võimaluse keskenduda teenuse nähtavuse suurendamisele ja selle arendamisele ning tegeleda soolist ebavõrdsust soosivate ühiskondlike hoiakute muutmisega,” nentis Allmäe. Ta leiab, et naiste tugikeskuste teenusest tuleb rohkem rääkida, et info ja abi jõuaks kiiremini nendeni, kes seda kõige enam vajavad. “Oluline on toetada spetsialiste nende teadlikkuse tõstmisel ja hoiakute muutmisel ka eriti haavatavate sihtgruppide puhul nagu eakad, välismaalased, sõltlased, erivajadusega naised ja LGBT+ kogukonna esindajad. Uuel lepinguperioodil loodame jõuda varasemast rohkemate inimesteni.” 

Naiste tugikeskused pakuvad esmast psühhosotsiaalset tuge ja ööpäevaringset turvalist ajutist majutust naistele ja nende alaealistele lastele. Meeskonnas on ka juriidilise ja psühholoogilise nõustamise või psühhoteraapia eksperdid. Vägivallast pääsemiseks, turvalisuse suurendamiseks ja iseseisva toimetuleku saavutamiseks hinnatakse iga naise vajadusi individuaalselt. Kuigi enamus tugikeskustesse jõudnud juhtumeid on seotud perevägivallaga, saavad sealt abi kõik, kes on naistevastase vägivalla erinevate vormidega kokku puutunud, näiteks ahistamine, sundabielud või seksuaalvägivald. 

Taustainfo:  

 Vägivalda kogenud inimesed saavad abi ja toe saamise eesmärgil pöörduda alati ka 

  • 116 006 – sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefon, mis pakub kriisinõustamist ööpäevaringselt. Välismaalt helistades +372 614 7393.  
  • 116 111 – sotsiaalkindlustusameti lasteabitelefon  
  • palunabi.ee – sotsiaalkindlustusameti ohvriabi veebileht, kust saab nõu mh tekstivestluses 
  • lasteabi.ee – sotsiaalkindlustusameti lasteabi veebileht, kust saab nõu mh tekstivestluses 
  • Vaimse tervise veebinõustamine – sotsiaalkindlustusameti tasuta teenus, kuhu saab registreeruda iseteeninduses