Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sotsiaalkindlustusamet alustas Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste sotsiaalhoolekande toetusprogrammiga

01.11.2023 | 09:03

Sotsiaalkindlustusamet käivitas Kagu-Eesti sotsiaalhoolekande toetusprogrammi, et võimestada Põlva, Valga ja Võru maakonda ning sealseid omavalitsusi strateegiliselt sotsiaalteenuseid planeerima ja teenuste kättesaadavust parandama. Programmi partner on MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labor.

Sotsiaalkindlustusameti omavalitsuste nõustamistalituse lõuna piirkonna juhi Lilia Raudheidingu sõnul on täna Kagu-Eesti piirkonna suuremateks kitsaskohtadeks näiteks koduteenuse kättesaadavus, sõltlastele suunatud teenuste puudumine, probleemid sotsiaaltranspordiga ning päevakeskuste vähesus.

„Seetõttu on äärmiselt oluline, et saaksime toetusprogrammiga Kagu-Eestis ühtlustada ja parandada sotsiaalhoolekande kvaliteeti ning toetada esmatasandil täisealiste sotsiaalhoolekande arendamist,” lisab Raudheiding.

Toetusprogrammis saavad omavalitsused lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilisi kogemusi, sh teenuste arendamise ja projektitaotluste ettevalmistamise osas. Lisaks keskendutakse teenusedisainile ning tutvutakse Eesti sisestel õppereisidel sotsiaalvaldkonna heade praktikatega.

Toetusprogrammi lõppedes on omavalitsustel võimalus taotleda Euroopa sotsiaalfondi avatud taotlusvoorust rahastust kogusummas 1,5 miljonit, et ellu viia programmis disainitud sotsiaalteenuseid.

Kagu-Eesti toetusprogrammi lõpukuupäev on 31. detsember 2024.

Toetusprogrammi loomise eeskujuks on 2020. aastal sotsiaalministeeriumi läbi viidud mentorlusprogramm „Pöördepunkt” Ida-Virumaa omavalitsustele.

Toetusprogrammi tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ tegevuse
„2.1. Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine“ raames.

Euroopa Liidu kaasrahastamise logo