Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Riigi toel on püsiva elukoha üürimist alustanud 833 Ukraina sõjapõgenike peret

29.07.2022 | 09:39

Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlminud omavalitsused on maksnud 833 Ukraina perele ühekordset toetust eluaseme üürimiseks. Ühekordse hüvitise suurus on kuni 1200 eurot ja seda makstakse sõjapõgenikule või üürileandjale.
    • Jaga

Sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlminud omavalitsused on maksnud 833 Ukraina perele ühekordset toetust eluaseme üürimiseks. Ühekordse hüvitise suurus on kuni 1200 eurot ja seda makstakse sõjapõgenikule või üürileandjale.

„Eesti riik tagab vajaduspõhiselt sõjapõgenikele lühiajalise majutuse ja abistab elukoha leidmisel. See on keeruline ülesanne, sest üürihinnad on hüppeliselt tõusnud ning paraku on ka omanike seas ebakindlust sõjapõgenikele korterite üürimisega,“ ütles sotsiaalkindlustusameti kriisispetsialist Liis Paloots. Ühekordne hüvitis aitab põgenikel Eestis iseseisvat elu alustada, annab kindlust üürileandjale ning leevendab esimeste kuude üürimaksetega seotud võimalikke muresid.

Vene Föderatsiooni algatatud sõja tõttu on Ukraina inimesed olnud sunnitud kiiruga oma kodusest lahkuma ja jätma maha enamuse oma maisest varast, lähedastest ja turvavõrgustikust, millele rasketel aegadel toetuda.

Kindel elukoht annab sõjakoledustest räsitud peredele hädavajaliku turvatunde. „Mida kiiremini on inimestel võimalik leida endale koht, mida kutsuda oma koduks, seda kiiremini saab alata nende kohanemine Eestis ning panustamine siinsesse ühiskonda ja ka Ukraina ülesehitamisse, kui selleks on õige aeg,“ rääkis Paloots. 

Üürikulude hüvitise maksimaalne suurus on kuni 1200 eurot, millest omavalitsus võib halduskuludeks maha arvata kuni 50 eurot. Hüvitis makstakse välja kulude alusel ning nende üürilepingute puhul, mis on sõlmitud ajutise kaitse saajast Ukraina sõjapõgeniku poolt, kes on lahkunud Ukrainast peale sõja algust 24. veebruaril ning kes on registreeritud Eestis kohaliku omavalitsuse elanikuks. 

Tänaseks on sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu üürikulude hüvitamiseks sõlminud 66 omavalitsust, 13ga on leping sõlmimisel.

Sotsiaalkindlustusamet on põgenikele ja üürileandjatele koostanud juhendi, kuidas leida püsivat elukohta, kus tuleb elukoht registreerida, kuidas käib üüritoetuse ja toimetulekutoetuse taotlemine.

 

Liina-Jaanika Seisler
Kriisikommunikatsiooni spetsialist
Sotsiaalkindlustusamet
5212061