Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Puudega laste tugiteenuseid saab uuest aastast kohalikust omavalitsusest

08.10.2020 | 08:13

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid vaid oma kohaliku omavalitsuse kaudu. Teenuste rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi toel on alates 1. jaanuarist üle antud kohalikele omavalitsustele.
puudega laste tugiteenused 2021 viipekeelesUudis eesti viipekeeles

 

 

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid vaid oma kohaliku omavalitsuse kaudu. Teenuste rahastamine Euroopa Sotsiaalfondi toel on alates 1. jaanuarist üle antud kohalikele omavalitsustele.

Sotsiaalkindlustusameti puuetega laste tugiteenuste juhi Ebeli Berkmani sõnul muutub lapsevanema jaoks tugiteenuste saamine lihtsamaks ja kiiremaks, sest taotlemise protsessis kaob vahelt ära sotsiaalkindlustusameti hindamine. Lapsevanem peab teenuste saamiseks pöörduma edaspidi ainult oma kohaliku omavalitsuse poole, kes tagab omavahendite ja Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) toetusega lastele vajalikud teenused.

„Tänase teenusekorralduse miinus ja põhjus, miks seda ka muudeti, on see, et lapsevanem peab põhjendama teenuste vajadust mitmes asutuses – kohalikus omavalitsuses ja sotsiaalkindlustusametis, lisaks tegema korduvaid taotlusi ning ootama pikalt vastust. Uuest aastast selline topelt hindamine kaob ja lapsevanem saab suhelda ainult oma kohaliku omavalitsusega,“ rääkis Berkman.

Kohalikele omavalitsusele loob uus süsteem võimaluse ise hinnata ja otsustada teenuste vajaduse üle ja saada ülevaade teenustele kuluvatest summadest ja vajalikest teenusmahtudest.

Uut süsteemi on mõnda aega katsetanud Saaremaa vald. Saaremaa Vallavalitsuse sotsiaalnõuniku Gabriela Rooso sõnul tundub taoline muudatus enne projektiperioodi lõppu mõistlik, kuna kohalikel omavalitsustel tekib tervikpilt enda piirkonna laste ja perede teenusvajadustest, mis annab võimaluse paremini välja töötada teenuste taotlemise protsessi, planeerida teenuse osutajate koolitamist ning eelarvet.

„Näiteks võib tugiisik last abistada haridusasutuses õppes osalemisel või hooldus- ja igapäevaeluga seotud toimingute sooritamisel, õppetöövälisel ajal või hoopis kodus, et toetada perekonna toimetulekut. Kõikidel nendel juhtudel võib teenusvajaduse hindamine ning teenusele jõudmine olla natuke erinev ning lisaks vajavad ka tugiisikud vastavalt tööülesannetele spetsiifilisi teadmisi, et lapsi ja peresid tulemuslikult aidata,“ rääkis Rooso ning lisas, et see muudatus annab kohalikele omavalitsustele rohkem paindlikkust enda teenuste arendamisel.

Kui lapse teenuste vajadus on kohaliku omavalitsuse juhtumiplaanis hinnatud, siis teenuste saamine rahastuse muutumisel ei katke. „Oleme teavitanud ka lapsevanemaid, kes seni on teenuseid saanud läbi sotsiaalkindlustusameti ja soovitanud neil esimesel võimalusel pöörduda oma elukohajärgse kohaliku omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötaja poole ning leppida kokku teenuste jätkumine alates 1. jaanuarist. Teenuseosutajat ei ole vaja vahetada, sest kohalikul omavalitsusel on võimalik teenuste eest tasuda ka ESFi vahenditest,“ tutvustas Berkman aasta alguse muudatusi.

Kohalikele omavalitsustele eraldatava toetuse summa järgmise kahe aasta peale on 13,6 miljonit eurot. Igale omavalitsusele on määratud konkreetne summa, mis sõltub sellest, kui palju lapsi 2019. aastal ESFi vahenditest teenuseid kasutas.

Sotsiaalkindlustusamet on ESFi vahendite toel alates 2015. aasta lõpust pakkunud raske ja sügava puudega lastele tugiisiku ja lapsehoiuteenust ning toetava teenusena ka transporditeenust. Teenuseid on aastate jooksul kasutanud kokku 2978 last. Teenuseosutajatele on sotsiaalkindlustusamet samal perioodil teenuste osutamise eest maksnud 27 miljonit eurot.