Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Palume välisriigis elaval pensionäril esitada elusoleku tõend

15.03.2018 | 18:45

Uudis
    • Jaga

Pensionisaajad, kes elavad väljaspool Eestit peavad märtsikuu jooksul esitama sotsiaalkindlustusametile tõendi elusoleku kohta.

Tõend elamise kohta kehtib üks aasta ning see tuleb esitada iga aasta uuesti. Tõendi esitamata jätmise korral peatab amet pensioni maksmise alates 1. aprillist. Pensioni maksmist jätkame pärast seda, kui oleme saanud pensionisaaja elusoleku tõendi. Maksmist jätkame pensioni peatamisest alates.

Kui inimene ei jõua elusoleku tõendit esitada märtsikuu jooksul, siis palume meiega võtta ühendust infotelefonil 612 1360 või e-posti [email protected] teel ning teatada, et elusoleku tõend on vormistamisel. Sellisel juhul amet pensioni maksmist 1. aprillist ei peata. 

Elusoleku tõendit ei pea esitama Eesti pensioni saajad, kes elavad Venemaal, Lätis, Leedus, Moldovas ja Ukrainas.

 
Kas elusoleku  tõendi saatmise asemel tõendab pensionisaaja elus olemist see, kui ta isiklikult koos isikut tõendava dokumendiga tuleb meie Eesti klienditeeninduste mistahes kontorisse?
 
VASTUS: Jah, sellisel juhul ei ole tõendit vaja saata.
Kas inimene ise võib kinnitada oma elusolekut ja saata  selle kohta  kirja e-posti kaudu digitaalselt allkirjastatuna?
 
VASTUS: Inimene ise oma elusolekut kinnitada ei saa (välja arvatud punktis 1 nimetatud juhul). Kui inimene ei saa meie klienditeenindusse tulla, siis tuleb saata meile elusolekutõend, mis on kinnitatud teise riigi asutuse poolt.
Kas Sotsiaalkindlustusamet hakkab  igal aastal inimestele enne 1. märtsi saatma elusoleku tõendi blanketti koos kaaskirjaga?
 
VASTUS: Igal aastal me blanketti uuesti ei saada. Teavituse koos blanketiga saadame neile, kellele pensionit esmakordselt maksma hakkame.