Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mis muutub uuel aastal pensionide tulumaksuarvestuses?

28.12.2022 | 09:18

1. jaanuarist kehtib kõikidele vanaduspensionäridele ja ka neile, kes jõuavad sellesse ikka 2023. aasta jooksul 704eurone maksuvaba tulu. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa 20 euro võrra pea kõigil, v.a eripensioni saajatel.

1. jaanuarist kehtib kõikidele vanaduspensionäridele ja ka neile, kes jõuavad sellesse ikka 2023. aasta jooksul 704eurone maksuvaba tulu. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa 20 euro võrra pea kõigil, v.a eripensioni saajatel. 

2022. aastal kehtib kõikidele pensionäridele üldine maksuvaba tulu 500 eurot, mis sissetuleku kasvades väheneb. Jaanuarist on aga vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 704 eurot, mis ei vähene pensioni kasvades ega ka siis, kui pensionär otsustab tööl käimist jätkata.  

  • 704eurone maksuvaba tulu on seotud inimese vanusega. See tähendab, et muudatus kehtib kõikidele neile pensionäridele, kes on vähemalt 64 a ja 3 kuud vanad. Samuti ka neile, kes jõuavad uuest aastast vanaduspensioniikka. 2023. aastal on vanaduspensionieas kõik inimesed, kes on sündinud kuni 1959. aasta juunini (kaasa arvatud).  
  • Alates uuest aastast arvestab Sotsiaalkindlustusamet maksuvaba tulu kuni 704 euro ulatuses automaatselt inimese pensionile. Selleks ei pea ameti poole pöörduma ega avaldust esitama. 
  • Kui varasemalt sai vanaduspensioniealine ise otsustada, kas ta soovib või ei soovi maksuvaba tulu oma pensionilt kasutada, siis uuest aastast seda valikuvõimalust enam ei ole.   
  • Kui pension on alla 704 euro ning inimesel on veel maksustatavaid tulusid, siis üle jäävat summat saab kasutada oma äranägemise järgi, nt töötasult või tuludeklaratsiooniga. 

Neile, kes ei ole vanaduspensionieas ega jõua sinna 2023. aasta jooksul, jääb kehtima astmeline tulumaksusüsteem. Ainuke erinevus on, et 1. jaanuarist tõuseb maksuvaba tulu 500 euro pealt 654 euroni.  

1. jaanuaril tõuseb ka pensioni baasosa 20 euro võrra pea kõigil pensionäridel, v.a eripensioni saajatel. Uuest aastast on baasosa suuruseks 275,74 eurot.