Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lastele ja eakatele muutus puude taotlemine mugavamaks

07.01.2019 | 09:43

Uudis

Sotsiaalkindlustusamet muutis puude taotlemise eakatele ja lastele mugavamaks, võttes kasutusele uue taotlusvormi, mis võrreldes eelmisega on oluliselt lühem ning taotlejale lihtsam ja mugavam täita.

Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Ülle Leesmaa ütles, et need, kes kunagi on puuet taotlenud, teavad, kui pika ja põhjaliku taotlusvormi pidid lapsed ja eakad täitma. „Taotlusvorm oli 16 lehekülge ja seal oli selliseid küsimusi, mis ei ole täna enam olulised,“ lisas ta.

Uuest taotlusvormist on välja jäetud kõik sellised küsimused, millele leiab vastused erinevatest andmebaasidest. „Korraldasime töö nii, et inimene ei pea korduvalt esitama kord juba riigile või kohalikule omavalitsusele esitatud andmeid,“ rääkis Leesmaa ning lisas, et amet viis enne uue vormi kasutuselevõttu läbi ka testimised, kus osales üle 250 inimese. 85 protsenti neist pooldas uut taotlusvormi.

Puude määramisel hinnatakse inimese toimetulekut sotsiaalses keskkonnas. Uuenenud taotlusvormis peab taotleja põhjendama vaid oma puude taotlemise soovi ja kirjeldama peamisi piiranguid erinevates tegevustes ning piirangute esinemise sagedust. Info koos taotleja isikuandmetega mahub nüüd kahele lehele. Uue taotlusvormi leiab ameti kodulehelt.

Lastel ja eakatel tuvastatakse puude raskusastet selle järgi, kui paju on tal vaja kõrvalabi, juhendamist ja järelevalvet. Mida suurem see on võrreldes eakaaslastega, seda raskem on puue. Tööealiste puude taotlemine käib teistel alustel. Neil hindab töövõimet töötukassa, kui inimene soovib samal ajal taotleda ka puude raskusastet, saab sedagi teha koos töövõime hindamisega töötukassas.

2018. aastal sai sotsiaalkindlustusamet ühes kuus keskmiselt 533 laste puude taotlust ja 2268 vanaduspensioniealiste puude taotlust. Tööealiste inimeste puude taotlusi oli kuus keskmiselt 2268.