Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Laps on pereootel. Asendushoolduse ja kasuvanemluse nädal Tartus 15.–17. märtsil 2022

22.02.2022 | 12:48

Kuidas pakkuda kodusoojust ja armastust lapsele, kes ei tule su perre bioloogilisel teel? Kuidas toetada last ja hoida seejuures ennast? Eestis on ligi 800 last, kes kasvavad asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus.

Kuidas pakkuda kodusoojust ja armastust lapsele, kes ei tule su perre bioloogilisel teel? Kuidas toetada last ja hoida seejuures ennast? Eestis on ligi 800 last, kes kasvavad asutusepõhisel asendushooldusel, vana nimega lastekodus. Igal aastal eraldatakse perekonnast umbes 250 last. Põhjuseid, miks need lapsed ei saa kasvada oma sünniperes, on erinevaid, näiteks vanemate haigused, sõltuvusprobleemid ja muud eluraskused. Õnneks on Eestis hoolivaid peresid, kes on avanud neile lastele oma südame ja koduukse. Pereootel lapsi on aga kordades rohkem.

Märtsi kolmandal nädalal toimub Tartus mitu asendushoolduse ja kasuvanemluse teemalist üritust, kus räägitakse laste vajadustest ja nende toetamise võimalustest:

Elav raamatukogu „Pereootel lapsed ja kasuvanemlus“

Teisipäev, 15. märts kell 17.00
Pepleri 23, Tartu

Elav raamatukogu sarnaneb tavalise raamatukoguga – selles on raamatute kataloog, raamatukoguhoidjad ning raamatud. Ainult et paberkandjate asemel saavad huvilised tutvuda elavate raamatutega, kelleks on teises peres sündinud lapsi kasvatavad vanemad ja asendushoolduse valdkonna eksperdid.

Osalema on oodatud inimesed, kes kasuvanemluse teema vastu huvi tunnevad. Kohtumine kestab kaks tundi, osalemine on tasuta, aga kohtade arv on piiratud. 

Filmiõhtu ja vestlusring „Heades kätes“

Kolmapäev, 16. märts kell 18.00

Elektriteater, Jakobi 1, Tartu

Vaatame koos südamlikku ja kaasahaaravat filmi „Heades kätes“ (Prantsusmaa, 2018), mille peategelaseks on beebi, kelle teekonda jälgitakse alates tema sünnist kuni headesse kätesse jõudmiseni. Vaata filmi treilerit!

Peale filmi toimub asendushoolduse ja kasuvanemluse teemaline vestlusring. Arutelus osalevad kasuvanemluse kogemusega inimesed ja valdkonna spetsialistid. Filmiõhtu ja vestlusring kestavad kokku kaks ja pool tundi. Osalema on oodatud on kõik, kes teema vastu huvi tunnevad. Pileti hinnaga 5,5 eurot saab osta siit!

Seminar „Mis on asendushooldusel kasvava lapse seljakotis ja mida sellega peale hakata?“

Neljapäev, 17. märts kell 10.00

Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste maja, ruum 215, Lossi 36, Tartu

Mida teha, et pereootel lapsed jõuaksid peredesse ning kuidas neid edasises elus aidata ja toetada? Seminarile on oodatud tudengid ja õppejõud, asendushoolduse valdkonnas tegutsevad spetsialistid ja teemast huvitatud inimesed. Osalemine on tasuta, aga kohtade arv on piiratud.

Programm:

9.45–10.15 hommikukohv ja registreerimine

10.15–10.30 Sissejuhatus: „Asendushoolduse arengud ja suunad Eestis“. Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna nõunik Helen Jõks.

10.30–11.00 „Kuidas toetada väärkohtlemist kogenud last? Miljööteraapia rakendamise võimalused asendushoolduses Pepleri ravikodu kogemuse põhjal“. Lastearst ja -psühhiaater, miljööteraapilise ravikodu idee maaletooja Eestis Anne Daniel-Karlsen.  

Miljööteraapia termin võeti kasutusele juba 1900ndatel aastatel Saksamaal. Täna on miljööteraapiline traditsioon kõige enam levinud Norras lastele ja noortele mõeldud ravikodudes. Miljööteraapia ülesanne on korraldada last ümbritsev keskkond nii, et ebapiisava sisemise korrastusega lastel ja noortel oleks võimalus tegeleda iseenda muutmise ja arenguga. Miljööteraapia sobib hästi rakendamiseks asendushoolduse valdkonnas. Ettekanne annab ülevaate miljööteraapiliste võtete rakendamisest sünniperest eraldamist kogenud lastega.

11.00–11.30 „Traumateadlik elulootöö“. Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi sotsiaaltöö uuringute kaasprofessor Judit Strömpl.

Juditi üheks uurimisvaldkonnaks on viimastel aastatel olnud traumateadliku elulootöö meetodi rakendamine asendushoolduses. Elulootöö on meetod asendushooldusel kasvavate laste identiteedi arendamiseks. Elulootöö eesmärk on toetada usaldusväärset suhet lapse ja hooldaja vahel, täita valged laigud lapse eluloos, tugevdada lapse positiivset enesepilti ja enesekindlust. Kombineerituna narratiiviteraapiaga on elulootöö meetod hästi rakendatav arengutraumat kogenud lastega töötamisel. Ettekandes annab Judit ülevaate traumateadliku elulootöö ja narratiiviteraapia meetodist ning nende  rakendamisest asendushooldusel olevate lastega.

11.30–12.00 Sirutuspaus ja suupisted

12.00–13.00 Elav raamatukogu „Pereootel lapsed ja kasuvanemlus“. Avatud vestlusringis jagavad oma kogemusi ja teadmisi teistest vanematest sündinud lapsi kasvatavad pered ja asendushoolduse valdkonna eksperdid.

13.00–13.45 „Tsirkus. Tsirkus? Tsirkus! Interaktiivne esitlus sotsiaalsest ja teraapilisest tsirkusest“. Eesti Tantsu- ja Tsirkuseteraapia Liidu juhatuse liige, Luidja tsirkusetalu tegevjuht, koreograaf ja psühholoog Helena Ehrenbusch.

Sotsiaalne tsirkus on järjest enam tuntust koguv ülemaailmne fenomen, mille sisuks on sotsiaalse heaolu ja õigluse saavutamine tsirkusekunstide abil riskirühma kuuluvate inimeste kaasamise kaudu. Sotsiaalse tsirkuse eesmärk ei ole karjäär tsirkuses! Pigem on see eneseteadlikkuse, individuaalse ja kollektiivse ühtsustunde kasvatamine, enesedistsipliin ning paljud teised väärtused, mis kaasuvad alternatiivpedagoogilise lähenemisega ning on suunatud riskirühma kuuluvate inimeste maailmapildi ja oskuste muutmisele. Helena on erinevate projektide kaudu olnud seotud sotsiaalse tsirkuse kui meetodi rakendamisega asendushooldusel olevate ja traumakogemusega laste puhul. Ettekanne annab võimaluse saada osa sotsiaalsest ja teraapilisest tsirkusest.

13.45–14.00 Kokkuvõte: „Asendushoolduse teavituse võimalused ja olulisus“. Sotsiaalkindlustusameti nõunik Nadežda Leosk.

Asendushoolduse ja kasuvanemluse nädala korraldajad on MTÜ Oma Pere ja SOS Lasteküla Eesti Ühing, Tartu Ülikool ja Sotsiaalkindlustusamet. Ürituse elluviimist toetatakse ESF projekti „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine“ vahenditest.

Lisainfo:

Kadi Annuk
MTÜ Oma Pere

[email protected]

+372 56 502 706