Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kriisihooldus- ja erihoolduspered pakuvad lastele hoolitsevat peret

03.12.2021 | 01:11

Uudis
    • Jaga

Mais 2020 algas pilootprojekt, mis pakub lastele võimalust kasvada kriisihooldusperes või kutselises erihooldusperes. Kriisihoolduspere tagab perest eraldatud lapsele, kes on sattunud kriisi- või mõnda teise ootamatusse olukorda, ajutise perepõhise hoolduse, mis on võimalusel kodu lähedal. Teenust osutatakse kõige rohkem 90 kalendripäeva. Kutseline erihoolduspere seevastu tagab lühi- või pikaajalise perepõhise hoolduse lapsele, kes vajab spetsiifilistest emotsionaalsetest vajadustest lähtuvalt individuaalset hooldust ja kasvatamist.

Sotsiaalkindlustusamet korraldas teenuse pakkumiseks hanke, mille võitis SOS Lasteküla Eesti Ühing. Ühingu ülesandeks on leida projekti pered, kes soovivad teenuseid osutada, ning pakkuda neile lapse eest hoolitsemisel nõustamist ja tuge. SOSil tuli leida ka kohalikud omavalitsused, kes soovivad teenuseid kasutada.

Mõned arvud

Hetkel pakub lastele võimalust olla peres kolm kriisihooldusperet ja kolm kutselist erihooldusperet, kes asuvad Eesti eri piirkondades. Projektiga on liitunud 11 kohalikku omavalitsust: Põlva vald, Rakvere linn, Viljandi vald, Põltsamaa vald, Väike-Maarja vald, Kohtla-Järve linn, Toila vald, Kohila vald, Tapa, Tallinn ja Haljala vald.

Projekti raames on olnud lühiajaliselt kriisihooldusperes või kutselises erihooldusperes 15 last, vanuses neli kuud kuni 17 aastat. Lapsed viibisid peredes alates kolmest päevast kuni nüüdseks 13 kuud peres elamiseni. On väga erinevaid põhjuseid, miks vajavad lapsed taolist hoolitsust: lapsevanema plaaniline haiglaravi, sõltuvusprobleemid, lapse hooletusse jätmine, seksuaalse väärkohtlemise kahtlus jne. Kriisihooldusperre või kutselisse erihoolduspere saabusid lapsed nii bioloogilisest perest kui ka eestkoste- või lapsendajaperest

Projekt lõpeb 2021. aasta lõpul. Kriisihoolduspere ja erihoolduspere teenuste arendamine jätkub 1. jaanuarist 2022 jätkuprojektiga ning selle eesmärk on pakkuda võimalikult paljudele asendushooldust vajavatele lastele võimalust kasvada kriisihooldus- või erihooldusperes. Otsime ka projekti laienemiseks juurde peresid, kes soovivad lastele pakkuda kodu ja hoolitsust kriisihooldusperena või erihooldusperena. Rohkem infot saab Agnes Kulmarilt ([email protected]).