Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kohalikke omavalitsusi kutsutakse katsetama psüühilise erivajadusega inimestele suunatud uut teenusmudelit

23.09.2022 | 12:33

Sotsiaalkindlustusamet otsib taas omavalitsusi, kes oleksid valmis katsetama psüühilise erivajadusega inimestele teenuse korraldamisel uut mudelit. Uue lähenemise puhul osutatakse inimesele ja tema lähedastele abi võimalikult kodu lähedal.
    • Jaga

Sotsiaalkindlustusamet otsib taas omavalitsusi, kes oleksid valmis katsetama psüühilise erivajadusega inimestele teenuse korraldamisel uut mudelit. Uue lähenemise puhul osutatakse inimesele ja tema lähedastele abi võimalikult kodu lähedal.

Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsiooni talituse projektijuhi Katrin Tsuimani sõnul on isikukesksemat teenusemudelit (ISTE) seni katsetanud juba 28 omavalitsust, kes soovivad sellega ka jätkata.

„Tagasiside on, et tänu uuele lähenemisele on paranenud oluliselt erinevate osapoolte koostöö, abivajaduse varajane märkamine ning abistamise võimalused. Kui inimese abivajadus muutub, saab muuta kohe ka teenuse tegevusi,“ rääkis ta. „Kindlasti on oluline ka mõtteviisi muutus – me ei ürita inimest sobitada olemasoleva teenuse sisse, vaid kujundame selle tema vajadustele vastavalt.“

Uus lähenemine tähendab psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele, et abi osutatakse talle võimalikult kodu lähedal. Ka annab see võimaluse saada kogu vajalik abi nii öelda ühest uksest – kohaliku omavalitsuse poole pöördudes.

„Inimene saab mitmekülgset tuge võimalikult paindlikult. Teenus kujuneb konkreetselt tema toetamiseks vajalikest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Abi võib olla tarvis mitmes eluvaldkonnas: suhete, tervise, tööga või igapäevaelu korraldamisel. Nii toob kohaliku omavalitsuse juhtumikorraldaja kokku eri valdkondade teenuseosutajad ning inimesele koostatakse üks terviklik abipakett,“ rääkis Tsuiman mudeli plussidest.

Tänaseks on teenusmudelit katsetanud kokku 28 omavalitsust: Antsla vald, Haapsalu linn ja Lääne-Nigula vald, Jõelähtme vald, Jõhvi vald, Kohila vald, Kohtla-Järve linn, Kose vald, Lüganuse vald, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu linn, Raasiku vald, Rapla vald, Tallinna linn, Tapa vald, Tartu linn, Tori vald, Türi vald, Väike-Maarja vald, Järva vald, Harku vald, Kehtna vald, Paide linn, Otepää vald, Põltsamaa vald, Rõuge vald, Valga vald ja Viljandi linn.

2023. aastal algab teenusmudeli uus 2-aastane katsetamise periood. Konkursile oodatakse osalema kõiki Eesti omavalitsusi ning esitada võib ka ühistaotlusi. Teenusmudeli katsetamise raames osutatakse teenuseid kuni 825-le psüühilise erivajadusega inimesele ning abi saajateks on inimesed alates 16. eluaastast ja nende hoolduskoormusega pereliikmed. Kohalike omavalitsuste katsetamisega seotud tegevuste kulud kaetakse Euroopa Sotsiaalfondi toetusmeetme eelarvest.

Teenusmudeli ja konkursi tingimusi tutvustab sotsiaalkindlustusamet infotunnis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024“. Infotunnid toimuvad Zoom keskkonnas.

30.09.2022 toimuvale esimesele infotunnile ootame eelkõige omavalitsusi, kes ei ole veel ISTE teenusmudelit katsetanud, kuid osaleda võivad ka need omavalitsused, kellel on ISTE katsetamise kogemus.

10.10.2022 toimuvale infotunnile ootame eelkõige omavalitsusi, kes juba on ISTE teenusmudelit katsetanud, kuid osaleda võivad ka need omavalitsused, kellel veel ei ole ISTE katsetamise kogemust.

Infotundidele saab registreerida SIIN. Link infotunnil osalemiseks saadetakse kõikidele registreerunutele e-maili teel. Lisainfot isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamise kohta leiab ameti kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee/iste.

Taotluste esitamise tähtaeg on 04.11.2022, kell 11.00. Taotlus tuleb saata aadressile [email protected] märksõnaga „Erihoolekande teenusmudeli katsetamise konkurss 2023-2024“. Konkursi dokumendid ja lisainfo Riigihanked | Sotsiaalkindlustusamet.

Konkurss viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine“ raames. Konkursi kogumaht on kuni 9 630 750 eurot.

Lisainfo:

Katrin Tsuiman, sotsiaalkindlustusameti erihoolekande ja rehabilitatsioonitalitluse projektijuht, [email protected], 5886 7716