Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jõhvis avatakse kolmas lastemaja

17.08.2020 | 10:40

Sotsiaalkindlustusamet avab täna, 17. augustil Jõhvis ida lastemaja, kus saavad abi seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsed. Ida lastemaja on kolmas selline keskus Eestis.
    • Jaga

Sotsiaalkindlustusamet avab täna, 17. augustil Jõhvis ida lastemaja, kus saavad abi seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega lapsed. Ida lastemaja on kolmas selline keskus Eestis.

„Laste seksuaalne väärkohtlemine on väga tõsine, aga varjatud probleem, mille tuvastamine on raske, sest lapsed sageli ei räägi juhtunust kellelegi ning väiksemad lapsed ei pruugi üldse mõista, et nendega toime pandu on kuritegu,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Samal ajal võib seksuaalne väärkohtlemine mõjutada lapse psüühikat ja seeläbi tema käitumist ka täiskasvanueas, mistõttu on eriti oluline, et laps saaks kiiret ja tundlikku abi traumast taastumiseks.“

Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Laste heaolu nimel töötavad koos erinevad spetsialistid, nagu lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised.

„Lastemaja laienemist Ida-Eestisse on oodatud pikalt ning juba enne ametlikku avamist on meie koostööpartnerid jaganud siirast rõõmu selle üle, et põhja ja lõuna lastemajale lisandub nüüd ka lastemaja ida piirkonda,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht Anna Frank-Viron.

Sotsiaalministri sõnul on ministeeriumi jaoks oluline, et Eesti oleks kaetud riigi neljas piirkonnas asuvate lastemajadega, et abivajavat last mitte korduvalt traumeerida eri asutuste vahel käimisega, vaid võimaldada spetsialistidel lapsega seotud toimingud läbi viia ühekorraga ja hästi koordineeritult lastemajas. „Nüüd kui ida lastemaja on valmis, tuleb leida riigieelarvelised vahendid ka lääne lastemaja jaoks,“ lisas Kiik.

Lastemajadega teevad koostööd pikaajalise lastega töötamise kogemusega eksperdid, kelle roll on luua lapsesõbralik õhkkond, mis aitab lapsel paremini mõista ja kohaneda ka menetlusega seotud tegevustega. „Just koostöö on see, kuidas jõuda ka selliste juhtumiteni, mis varju jäävad, kas siis sel põhjusel, et ei osata reageerida või kardetakse rääkida. Me peame julgema neil teemadel rääkida, sest iga laps on oluline,“ rõhutab Frank-Viron ning kutsus üles kohalikke omavalitsusi ja teisi partnereid lastemaja poole pöörduma ning abivajavate laste nimel häid koostöösuhteid looma ja hoidma.

Eesti esimene lastemaja avati 2018. aasta jaanuaris Tallinnas. Lõuna lastemaja avati sama aasta septembris Tartus. 2019. aastal pöörduti lastemaja poole 402 lapse abistamiseks, see on võrreldes 2018. aastaga 167 last rohkem.

Taustainfot lastemaja kohta:

  • Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on lapsesõbralik ja erialadevaheline teenus seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks.
  • Lastemajateenuse osutamiseks töötavad lapse heaolu nimel koos erinevad spetsialistid ( lastekaitsetöötaja, politsei, psühholoog ja paljud teised).
  • Lastemaja poole võivad oma mure või kahtlusega pöörduda nii lapsevanemad kui lastega töötavad inimesed, nagu näiteks lasteaia- või kooliõpetajad ja arstid. Pöördumise põhjuseks võib olla mure võimaliku seksuaalvägivalla pärast või lapse kohatu seksuaalkäitumine, mille puhul inimene soovib kellegagi nõu pidada.
  • Põhja, lõuna ja ida lastemaja kontaktid leiab ameti kodulehelt, helistada saab ka lasteabitelefonil 116111, hädajuhtudel tuleb helistada numbril 112.
  • Laste ja töötajate turvalisuse tagamiseks ei avalikustata lastemaja aadresse.
  • Lastekaitseseadus kohustab igaüht teatama abivajavast ja hädaohus olevast lapsest. Teatada võib kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale, hädaabinumbril 112 või lasteabitelefonil 116 111.

Lisainfot lastemajade kohta leiab sotsiaalkindlustusameti kodulehelt sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja.

Kõik seksuaalvägivalda kogenud inimesed võivad pöörduda abi saamiseks ööpäevaringselt seksuaalvägivalla kriisiabikeskustesse, mis on loodud neljas Eesti piirkonnas haiglate juurde. Infot seksuaalvägivalla abivõimaluste kohta leiab aadressilt palunabi.ee/seksuaalvagivald.