Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Eluaseme üüritoetust saab taotleda juba enam kui pooltes omavalitsustes

18.06.2022 | 08:00

Sotsiaalkindlustusametiga on tänaseks sõlminud halduslepingu 43 omavalitsust, kes on valmis vastu võtma üüritoetuste taotlusi sõjapõgenikelt, et hüvitada ühekordselt eluaseme üürimise alustamise ja tõlketeenusega seotud kulusid. Kulude hüvitamine annab täiendavat kindlustunnet ka üürileandjale, mis aitab maandada esimeste kuude üürimaksetega seotud riske või hüvitada sisustusega seotud kulusid.
    • Jaga

Sotsiaalkindlustusametiga on tänaseks sõlminud halduslepingu 43 omavalitsust, kes on valmis vastu võtma üüritoetuste taotlusi sõjapõgenikelt, et hüvitada ühekordselt eluaseme üürimise alustamise ja tõlketeenusega seotud kulusid. Kulude hüvitamine annab täiendavat kindlustunnet ka üürileandjale, mis aitab maandada esimeste kuude üürimaksetega seotud riske või hüvitada sisustusega seotud kulusid. 

„Julgustame kindlasti tühjalt seisvaid elamispindu ukraina sõjapõgenikele välja üürima. Need sõjapõgenikud ja Eestilt ajutise kaitse saanud inimesed on sageli leidnud või leidmas endale Eestis töökohti ning panustavad samuti Eesti majandusse nagu ka teised Eesti elanikud. Selleks, et aidata sõjapõgenikel oma elu uuesti üles ehitada, saavad nad taotleda ühekordset hüvitist üürimisega alustamise kulude katmiseks. Olgu selleks siis esimesed üürimaksed, maakleritasu või hädavajaliku sisustuse hankimine. Kui aga sõjapõgenik peaks jääma mingil põhjusel hätta üürimaksetega, saab ta samuti taotleda toimetuleku toetust, nagu ka kõik teised Eesti elanikud,“ ütles sotsiaalkindlustusameti peadirektori kohusetäitja Jako Salla.

„Eesti Linnade ja Valdade Liit on igati kaasa aidanud Sotsiaalkindlustusameti ja kohalike omavalitsuste vahel sõlmitavate halduslepingute sõlmimisele. Rõõm on tõdeda, et üle poole kohalikest omavalitsustest on juba jõudnud lepingu sõlmimiseni. Linnadel ja valdadel on oluline silmas pidada, et perioodil 24.02.2022 kuni 30.04.2022 kantud kulud hüvitatakse Sotsiaalkindlustusameti poolt kohalikele omavalitsustele vaid juhul, kui KOV esitab nimetatud perioodi eest arve läbi e-arve keskkonna hiljemalt 31.08.2022. Peale 30.04.2022 tehtud kulude hüvitamiseks hetkel tähtajalist piirangut ei ole,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Trei.

Üürikulude hüvitise maksimaalne suurus alates 1. juunist 2022 on kuni 1200 eurot, mis on kuuekordne toimetulekupiiri suurus (toimetuleku piir on 200 eurot). Sellest on KOV-il lubatud maha arvata halduskulu kuni 50 eurot, seega on maksimumsumma kuni 1150 eurot. Hüvitis makstakse välja arvestades hetkel kehtivat toimetulekupiiri määra, sõltumata sellest, millal üürileping sõlmiti.

Üürikulude hüvitamiseks on loodud ka sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris STAR uus lahendus, mis võimaldab KOV-del senisest kiiremini ja mugavamalt üürihüvitise taotlusi menetleda. Samuti võimaldab see vältida väärkasutusi ja toetuste mitmekordset väljamaksmist. 

Reeglina on omavalitsustel vajalik lepingu sõlmimiseks volikogu heakskiit, mistõttu võtab lepingu sõlmimine aega. Tänaseks on sotsiaalkindlustusametiga halduslepingu sõlminud 43 omavalitsust: Kiili vald, Kose vald, Kuusalu vald, Rae vald, Loksa linn, Hiiumaa vald, Narva-Jõesuu linn, Jõgeva vald, Mustvee vald, Paide linn, Lääne-Nigula vald, Vormsi vald, Kadrina vald, Rakvere vald, Vinni vald, Räpina vald, Häädemeeste vald, Lääneranna vald, Põhja-Pärnumaa vald, Saarde vald, Kehtna vald, Kohila vald, Märjamaa vald, Ruhnu vald, Elva vald, Tartu linn, Tartu vald, Mulgi vald, Rõuge vald, Muhu vald, Setomaa vald, Keila linn, Maardu linn, Lääne-Harju vald, Tallinna linn, Narva linn, Toila vald, Haapsalu linn, Põlva vald, Saaremaa vald, Luunja vald, Põhja-Sakala vald ja Võru linn.

 

Riina Soobik

Kriisikommunikatsiooni juht

Sotsiaalkindlustusamet

[email protected]
[email protected]
53400736

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn