Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Asendushoolduse parimad praktikad 2024: Norra ja Saksamaa õppetunnid

18.04.2024 | 09:24

Sotsiaalkindlustusamet kutsub Eesti asendus- ja perekodude juhte, kohalike omavalitsuste sotsiaalosakondade juhte ning valdkonna otsustajaid asendushoolduse parimate praktikate seminarile. Kogemusi jagavaid Norra ja Saksamaa eksperdid.

Millal? Neljapäeval, 31. oktoobril 2024

Kus? Swissôtel Tallinn hotellis aadressil Tornimäe 3

Kellele?

Osalema on oodatud

 • asenduskodude esindajad (juhid, keskastme juhid ja sotsiaaltöötajad)
 • kohalike omavalitsuste esindajad (sotsiaalosakondade juhid või abivallavanemad)
 • sotsiaalministeeriumi ja sotsiaalkindlustusameti asendushoolduse valdkonna otsustajad

Miks osaleda? Seminari eesmärk on pakkuda Eesti asendhoolduse valdkonna arengu eest vastutajatele ideid ja inspiratsiooni, kuidas luua uusi teenuseid ja kuidas olemasolevaid ümber disainida. Kuidas vastata kaasaja vajadustele ja juhtida muutusi, et toetada paremini nii asendushooldusel kasvavaid lapsi ja noori kui ka nendega tegelevat personali.

Programm

9.30–10.00 kogunemine, tee, kohv, suupisted

10.00–10.15 Seminari avasõnad. Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu

10.15–11.15 Fossumkollektiveti parimad praktikad ja õppetunnid. Rune Sundt ja Kasper Sølberg

Fossumkollektivet on 1983. aastal asutatud Norra rehabilitatsiooniasutus, kus töötab 250 inimest üle riigi 8 osakonnas ja 15 üksuses sõltuvusprobleemidega 12–30-aastastele noortega. Sageli on neil noortel ka psühholoogilised probleemid. Enamik noortest viibib Fossumkollektiveti personali ööpäevaringse hoole all 8–12 kuud.

Fossumkollektiveti esindajad, koolituskonsultant Rune Sundt ja osakonnajuht Kasper Sølberg räägivad alljärgnevatel teemadel.

 • Kuidas on Norra asendushoolduse süsteem ja sõltuvushäiretega
  Rune Sundt
  Rune Sundt
  noortele suunatud rehabilitatsiooniteenuste süsteem üles ehitatud ning kuidas neis valdkondades koostööd tehakse. Kuidas satuvad noored Fossumkollektivetisse ja millist abi nad sealt saavad.
 • Kuidas toetada sõltuvushäiretega noori. Kuidas saavutada tulemusi mitte moraali lugedes, vaid noortesse eneseusku ja lootust sisendades. Ravikultuur ja ohukohad.
 • Rahastus – kes teenuse eest maksab?
 • Värbamispõhimõtted. Kuidas leida ja hoida noortega töötajaid?
  Kuidas vältida läbipõlemist, mis on ohtlik nii töötajale endale
  kui ka noortele, kellega ta oma töös kokku puutub.
  Kuidas korraldada töö nii, et töötajad oleks noorte jaoks rohkem
  eeskujud kui järelevalvajad.
  Kasper Sølberg
  Kasper Sølberg
 • Teenusele tagasiside kogumine ja teenusesaajate kaasamine teenuse korraldamisse. Kuidas mõõta oma töö kvaliteeti kaasates sellesse ka noori.
 • Miljööteraapiline lähenemine tööle noortega – pigem töökultuur kui metoodika
 • Kuidas sotsiaalasutuses teenus üles ehitada ja muutusi juhtida. Norra õppetunnid.

11.15–11.30 sirutuspaus

11.30–12.30 Fossumkollektiveti ettekanne jätkub

12.30–13.30 lõunasöök

13.30–14.30 Uuendused Saksamaa asendushoolduses – kuidas SOS Lasteküla Niederrhein arendab ja rakendab nüüdisaegseid lähenemisviise

Friederike Basten
Friederike Basten

Saksamaal on laste ja noorte hoolekande üks peamisi ülesandeid kaitsta lapsi ja noori ohtude eest, seda nii ennetavalt kui ka sekkudes. Kui laps ei saa enam sünniperes viibida, leitakse talle uus kodu kas institutsionaalsel või perepõhisel asendushooldusel. Kuidas on aga Saksamaal asendushooldus korraldatud? Kes selle eest maksab ja kuidas lapsed asendushooldusel elavad?

SOS Lasteküla pakub abivajavatele lastele kodu ning aitab parandada vähekindlustatud noorte ja perede sotsiaalset olukorda. Saksamaa 39-s SOS lastekülas töötab kokku 5000 inimest. Lastekülad jõuavad oma 800 teenusega 107 000 raskes olukorras oleva inimeseni Saksamaal. Lisaks rahastab Saksamaa SOS lastekülade liit ligikaudu 90 programmi 20 sihtriigis ja tegutseb sponsorluse kaudu 109 riigis.

Rabea Hinz
Rabea Hinz

1969. aastal asutatud SOS Lasteküla Niederrhein on Saksamaal tegutsevatest SOS lasteküladest suurim, kus 330 töötajat aitavad ja toetavad Alam-Reini piirkonnas 3000 inimest.

SOS Lasteküla Niederrheini esindajad – professionaalsete hooldusperede konsultant Friederike Basten, grupikodude konsultant Rabea Hinz ja kommunikatsioonijuht Katrin Wissen – annavad oma ettekandes ülevaatliku pildi asendushooldusest Saksamaal laiemalt ja oma piirkonnas kitsamalt. Nad jagavad oma organisatsiooni parimaid praktikaid – mida nad on aja jooksul õppinud, mis töötab ja mis mitte.

Katrin Wissen
Katrin Wissen

Ettekande teemad

 • Professionaalsed hoolduspered
 • Peresarnased grupikodud kuni 6-le lapsele
 • Asendushooldus lapse sugulaste juures
 • Laste arvamusega arvestamine
 • Marte Meo videopõhine meetod igapäevase suhtluse toetamiseks asenduskodus
 • Kodupõhine paindlik peretoetus
 • Asendushoolduselt lahkumise programm
 • Avatud programmid lastele, noortele ja peredele (noorte- ja perekohvikud, konsultatsioonitunnid)
 • “Mängi kodus” ennetusprogramm

15.30–15.45 sirutuspaus

15.45–16.45 SOS-Kinderdorf Niederrheini ettekanne jätkub

16.45–17.00 küsimused-vastused, kokkuvõte

17.00 seminari lõpp

Osalemine on tasuta

Seminari töökeel on inglise keel sünkroontõlkega eesti keelde.

Registreeri end siin: https://forms.gle/7oFkKBKU3g2bS6gm7

Registreerimine kestab kuni 17. oktoobrini või kuni kohti jätkub.

Lisainfo

Silja Kessler
asendushoolduse teavituse peaspetsialist
laste heaolu osakond
Sotsiaalkindlustusamet
[email protected]
+372 53 079 151

Seminari korraldab sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna asendushoolduse talitus. Seminari korraldamist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi 2021–2027 TAT „Laste ja perede toetamine“ vahenditest.

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi ja täiendusi.