Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Alustame täna 23 000 perele lasterikka pere toetuse juurdemaksetega.

19.05.2023 | 13:28

3-6 lapsega peredele maksame jaanuarikuu eest tagasiulatuvalt 350 eurot ja 7 ning enama lapsega peredele 450 eurot. Täiendavalt teeme täna juurdemaksed ka 12 000 esimese ning teise lapse toetuse saajale.

Ühtlasi peame ligi 3000 peretoetuse saaja puhul tegema täiendava kontrolli. Põhjuseid selleks on mitmeid. Näiteks on peretoetuse saaja vahetunud või pangakonto muutunud. Seega, kui sa ei ole veel saanud jaanuarikuu eest peretoetuste juurdemakset, siis muretsemiseks ei ole põhjust. Viimased maksed laekuvad toetuse saajatele selle kuu jooksul.

Elis Maria Oldekop