Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Algavad täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele

11.11.2020 | 09:41

Sotsiaalkindlustusamet pakub Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projekti „Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega“ raames tegevusjuhendajatele koolitusi, millega soovib tõsta erihoolekandeteenuste kvaliteeti.Täiendkoolitused on mõeldud tegevusjuhendajatele, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega.
    • Jaga

Sotsiaalkindlustusamet pakub Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) projekti „Sotsiaalkindlustusameti täiendkoolitused erihoolekande tegevusjuhendajatele tööks spetsiifiliste vajadustega teenusekasutajate sihtgruppidega“ raames tegevusjuhendajatele koolitusi, millega soovib tõsta erihoolekandeteenuste kvaliteeti.

Täiendkoolitused on mõeldud tegevusjuhendajatele, kes töötavad raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega inimestega ning koolitusel osalemise tingimuseks on tegevusjuhendaja vastavus alates 01.01.2020 kehtivatele haridusnõuetele. Nõuetele vastavust kontrollitakse majandustegevuse registrist ja seetõttu on eriti oluline, et erihoolekande teenuseid osutavad asutused kannaksid info tegevusjuhendajate kohta registrisse.

Esimesena alustab 10. novembril Tallinnas Verge koolitus „Toimetulek agressiivse käitumisega“. Verge koolitused toimub kokku neljas erinevas Eesti piirkonnas: Tallinnas, Rakveres, Pärnus ja Tartus. Õpe toimub eesti keeles ning kord kvartalis avatakse ka venekeelne grupp, kus nii õppematerjalid kui õppetöö on venekeelne. Ühe koolitusgrupi suurus on 20 inimest.

Täpsem info „Toimetulek agressiivse käitumisega“ koolituse aegadest ja registreerimine: http://verge.ee/tegevusjuhendajate-koolitusprogramm-2020-2021/.

Sotsiaalkindlustusameti koolitused erihoolekande tegevusjuhendajate toimuvad üle Eesti 2020. aasta novembrist kuni 2021. aasta detsembrini. Tegevusjuhendajate koolitusi rahastab Euroopa Sotsiaalfond meetme „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ kaudu.

Lisainfo: Sotsiaalkindlustusameti teenuste osakonna koordinaator Jana Laanemets, 53094241, [email protected]