Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Algas registreerumine kogemusnõustajate baaskoolitusele

02.09.2019 | 14:43

Uudis
  • Jaga

Kogemusnõustaja tööst huvitatud inimesed on oodatud osalema Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavale kogemusnõustajate baaskoolitusele. Koolitusele oodatakse eelkõige kandideerima füüsilise puude või haigusega, diabeediga või alkoholi- ja narkosõltuvusest vabanenud inimesi. Koolitusele kandideerimisel on eeliseks elu- (ja töö)koht väljaspool Tallinna või Tartut.

Nõuded koolitusel osalejale:

 • soovitavalt omandatud kesk- või kutseharidus;
 • soovitavalt läbinud nõustamise, puudega inimeste taastumise, eneseabiliikumise vm selle valdkonna teemalisi täienduskoolitusi;
 • isikliku taastumisloo olemasolu (sh on olnud toeks lähedase taastumisele) ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada;
 • piisav taastumistase;
 • positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes;
 • psühhosotsiaalne küpsus;
 • valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada;
 • valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimiseks kasutada;
 • valmidus teha koostööd koolitajate ja kaasõppijatega;
 • valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös;
 • valmidus pakkuda teenust rehabilitatsioonimeeskonna liikmena.

 

Koolitusel osalemiseks tuleb koolitajale esitada:

 • elulookirjeldus;
 • vajadusel haridust ja koolituste läbimist tõendavad tunnistus(ed) ja/või koolitustõend(id);
 • motivatsioonikiri;
 • võimalusel ka soovituskiri.

Koolituse edukalt läbinud inimestele väljastatakse tunnistus. Eeldus on, et kogemusnõustajateks koolitatud liituvad mõne rehabilitatsioonimeeskonnaga ja on valmis alustama kogemusnõustamise teenuse pakkumisega sotsiaal- ja tööturuteenuste kontekstis. Koolituse läbiviija on Loov Ruum Koolitused OÜ.

Koolitusel osalemiseks tuleb täita registreerimisvorm, mille leiab koolitaja kodulehelt: http://www.loovruum.com/koolitused/knk-reg-vorm. Registreerimisvorm tuleb esitada hiljemalt 10. septembriks.

Lisainfo: Elin-Külliki Kruusmaa, sotsiaalkindlustusameti rehabilitatsiooni talituse arendusspetsialist, tel 5855 7544, [email protected]