Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

SA Jõhvi Haigla

Teenuseosutaja
SA Jõhvi Haigla
Teenuse piirkond
Ida-Viru maakond
Teenuse tüüp
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Igapäevaelu toetamise teenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Aadress
Jaama 34a, 41532 Jõhvi
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

SA Jõhvi Haigla pakub hooldus- ja erihooldusteenust Kirde-Eesti keskpunktis - Jõhvi kesklinnas. Meie juures on tegevusjuhendajate ning hooldajate hoole all psüühikahäirega ja sügava liitpuudega inimesed, kes vajavad oma igapäevaeluga toimetulekul ööpäevaringselt abi ning pea kõigis tegevustes juhendamist. Asume Tervisekeskus Corrigo II korrusel ning tänu tervisekeskuses töötavatele spetsialistidele saame oma teenuse saajatele pakkuda lisaks igapäevasele hooldusele ja juhendamisele ka taastusravi- ja rehabilitatsioonispetsialistide teenuseid ning tuge. Rehabilitatsioonimeeskonnas toetavad meid taastusravi õde, füsioterapeudid, tegevusterapeut, logopeedid. Perele ja lähedastele pakume kogemusnõustaja, psühholoogi ja sotsiaaltöötaja nõustamist. Arstiabi on kättesaadav esmaspäevast reedeni - olemas on nii pere- kui hambaarstid, psühhiaater, üldarst, infektsionist. Toetame iga meil teenust saava inimese arengut läbi kohandatud huvitegevuse pakkumise ning kaasame võimaluse korral lähedasi - lähedastega saab suhelda nii meie juures kui ka sotsiaalmeedia vahendusel (tahvelarvutite pilootprojekt Teliaga). Meil on majasisesed huviringid nagu näiteks käsitööring ja meisterdamine (voolimine-värvimine), meil töötab päevane ringijuhendaja. Meil on ilus kõrghaljastusega õueala ning olemas ka ajaveetmise võimalused terrassil. Meie igapäevasesse meeskonda kuuluvad tegevusjuhendajad ja hooldajad, kes täiendavad end järjepidevalt nii õigusaktides sätestatud nõudmistele vastavalt kui ka meie teenuse saajate (eri)vajadustest tulenevalt. Tööpere aitab teenuse saajaid nii pesemisel, söömisel kui ka kõikide muude tegevuste juures, kus meie abi vajatakse. Rakendame enda igapäevatöös EQUASS Assurance kvaliteedisüsteemi.