Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

MTÜ Laste Päevakeskus LAD

Teenuseosutaja
MTÜ Laste Päevakeskus LAD
Teenuse piirkond
Ida-Viru maakond
Teenuse tüüp
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Igapäevaelu toetamise teenus
Aadress
Narva, Hariduse 2, 20306
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Meie sihiks on vaimsete puuetega inimeste toetamine ning nende keskkonda sobitumise soodustamine. MTÜ Laste Päevakeskus LAD osutab igapäevaelu toetamise teenust ning päeva- ja nädalahoiu teenust sügava ja raske vaimse puuetega inimestele, kellel on lisaks ka füüsilised puuded. Meie Päevakeskus asub Narva linnas. Ühelt poolt see on ajalooline koht, Narva Linnuse ning ilusa pargi ja promenaadi lähedal, teiselt poolt on kõik vajalikud kohad on käeulatuses: poed, apteek, haigla, bussipeatus, kunstigalerii, mänguväljak jne. Päevakeskus asub omaette majas, esimesel korrusel ning on kõigile liigipääsetav. Meil on tegevusruumid, köök, õpperuumid ja võimalus puhkamiseks ja magamiseks. Kohapeal on olemas pesemis- ja pesupesemise võimalus. Toetame erinevate inimeste omavahelist suhtlemist ja üksteise aitamist. Pakume inimestele individuaalset lähenemist.  Keskuse töötajatel on eriteadmised ning oskused toime tulla iga inimesega ja tema erivajadustega. Meil teenust saavate inimeste lähedastega suheldakse pidevalt ning vahetatakse omavahel infot. Igaks päevaks on meil planeeritud tegevused. Meil on olemas erinevad huviringid: teatriring, noorte meremeeste ring, spordiring, tööõpetus, kunstiring, mis toimuvad nii majas sees kui ka väljaspool meie maja. Kunstiõpetust annab kohalik kunstnik, kellega koos käiakse ka näitustel. On võimalus osaleda muusikaringis ja hipoteraapias (MTÜ Valida) Narva läheduses. Lisaks toimuvad erinevad ajaloo- ja õppetegevused raamatukogus ning võimalusel ekskursioonid (s.h. ka Narva linnuses). Sobiva ilmaga käime me õues, teeme õues ka lihtsamaid töid. Teeme palju ühistegevusi -  koristame koos ühiseid ruume oma majas. Inimesed tegutsevad paarides, üks aitab ja toetab teist ning kõik saavad end tunda vajalikuna. Kord nädalas viime läbi kokandustundi, kuus saab koos süüa teha ning pärast ühiselt süüa. Suviti korraldatakse suvelaagreid, kus esineme ringides õpitud oskustega.  Kohapeal meil on alati sõbralikud ja toetavad tegevusjuhendajad, kes aitavad ja toetavad igapäevaste tegevustega hakkama saamisel. Tegevusjuhendajad märkavad inimeste vajadusi ning läbimõeldud  tegevustega arendavad inimestele vajalikke oskusi, selles lähtutakse inimese soovidest ja võimekusest. Kui inimene mingil põhjusel ei saa päevakeskusesse tulla, siis võetakse temaga ühendust ning toetatakse emotsionaalselt telefoni teel. Me valime inimese arendamiseks sobilikud tegevused ja jõukohased ülesanded, arvestades inimeste eripäradega. Meie Päevakeskuses lähtume põhimõttest, et inimest ei tohi abitusse olukorda jätta. Koos meiega sa ei ole üksi - me oleme Sinu jaoks olemas!