Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Haapsalu Hoolekandekeskus SA

Teenuseosutaja
Haapsalu Hoolekandekeskus SA
Teenuse piirkond
Lääne maakond
Teenuse tüüp
Toetatud elamise teenus
Igapäevaelu toetamise teenus päeva- ja nädalahoiu teenusena
Kogukonnas elamise teenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus
Ööpäevaringne erihoolekandeteenus sügava liitpuudega inimestele
Aadress
Kastani 9 Haapsalu
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress

Haapsalu Hoolekandekeskus osutab kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihoolekandeteenust. Neid teenuseid osutame kahes ühekordses hoones, mis asuvad väikelinnas loodusliku männimetsa keskel. Eluhooneteks on madalad ühekordsed peretüüpi majad, mis on kaasaegsed ja kõigi mugavustega, sh arvestatud on liikumispuudega inimestega. Asutuse juurde kuulub suur õueala, kus saab mõnusalt aega veeta, jalutada, sportlikke tegevusi harrastada, aga ka näiteks grillida ja taimekasvatusega tegeleda. Võimalik on elada ühe- või kahekohalistes tubades, mida on võimalik kujundada oma soovide kohaselt, näiteks omada isiklikku TV-d, arvutit vms. Kõik meie elanikud on kaasatud võimete- kohaselt oma peremajas majapidamistegevustesse, üheskoos aidatakse kaasa ka õueala korrashoidmisele. Et ennast tunda täisväärtusliku ja aktiivse ühiskonnaliikmena, on meie elanike päevad sisustatud võimalusel töö või töölaadsete tegevustega, seda nii asutuses kohapeal kui ka väljaspool asutust. Teeme selles osas ka tihedat koostööd piirkonna teiste asutustega, kes pakuvad töötamise toetamise või kaitstud töö teenust. Lisaks saavad elanikud tegeleda kodus erinevate käeliste tegevuste ning erinevate huvialadega, samuti osaleda erinevates ringides väljaspool kodu (Haapsalu Sotsiaalmaja huviringid). Tegeleda saab ka aktiivselt sportlike tegevustega, osaletakse eriolümpia liikumise üritustel, käiakse ujulas ujumas jms. Toimuvad mitmed traditsioonilised ühisüritused, sünnipäevade tähistamised, väljasõidud jms. Mugav asukoht väikelinnas annab võimaluse osa saada linnas toimuvatest kultuuriüritustest (näiteks kontserdid, kino jms), mida aktiivselt kasutatakse. Keskuse elanikud saavad igakülgset abi tegevusjuhendajatelt, kes toetavad igapäevaelu toimetuses ja erinevate tegevuste elluviimisel. Meie kogukonnas elamise teenuse eripäraks on kogemus inimestega, kellel on probleeme füüsilise tervisega - liikumispuue või muu krooniline haigus, mis vajab erihoolt. Koostöös kohaliku perearstikeskuse koduõdedega on meie elanike abivajadus kaetud. Eesmärgiks on, et iga elanik tunneks, et tema vajadustega on arvestatud ja heaolu tagatud.