Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Varajase Kaasamise Keskus OÜ

Aadress
Pühajärve tee 1, Otepää
Riia 22b-05, Tartu, Tartumaa
Piirkond
Valga maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
Majutus
Jah
Mobiilne teenus
Ei

Varajase Kaasamise Keskus OÜ (edaspidi VKK) on tegutsenud rehabilitatsiooni valdkonnas üle kümne aasta. Osutame teenuseid Tartus (Riia 22b-05) ja Otepääl (Pühajärve tee 1). Tartu kabinetis viime läbi individuaal- ja perenõustamisi, Otepääl osutame lisaks nõustamistele ka ööpäevaringset lapsehoiuteenust raske- ja sügava puudega lastele. Meie teenuste sihtrühmaks on peamiselt psüühika- ja käitumishäiretega lapsed ja täiskasvanud. Läheneme igale kliendile põhjalikult ning töötame meeskonnana, kus omavaheline suhtlus on igapäevane. Väga oluliseks osaks oma töös peame võrgustikutööd pere, haridusasutuste, kohalike omavalitsuste ja muude klienti ümbritsevate spetsialistidega. Nõustamiste eesmärgiks on toetada klienti ja tema perekonda keeruliste olukordade lahendamisel ning ennetada õpiraskuste ja/või psüühikahäirete tekkimist. VKK spetsialistid peavad professionaalset enesearengut väga oluliseks. Lisaks erialasele väljaõppele omavad meie spetsialistid teadmisi näiteks vaikuseminutitest, CARe metoodikast, VEPA metoodikast, Pere Lahendusringi metoodikast. VKK meeskonnale annab lisandväärtuse ka pereterapeudi ja PREP paarisuhte koolitaja olemasolu. VKK-s pakutavad teenused: sotsiaalne rehabilitatsioon, tööalane rehabilitatsioon. Lisateenused: pereteraapia, õpikeskkonna vaatlus, sisekoolitused, koolitused lapsevanemale, lapsehoiu- ja tugiisikuteenus, kovisioonid.