Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tartu Emajõe Kool

Aadress
Vabaduse pst 14, Tartu
Piirkond
Tartu maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Jah

Tartu Emajõe Koolis osutame rehabilitatsiooniteenust nägemispuudega lastele ja täiskasvanutele. Me oleme saanud eriväljaõppe ning omame häid kogemusi nii pimedate kui ka vaegnägijatega tegelemiseks ja juhendamiseks. Arvestades kliendi nägemispuuet, vajadusi ning võimalusi, aitame leida lahendusi, kuidas igapäevaeluga võimalikult iseseisvalt toime tulla. Me õpetame kliente liikuma ning orienteeruma sise- ja välisruumis, anname nõu kohanduste tegemiseks kodus, haridusasutuses ning vajadusel töökeskkonnas, tutvustame abivahendeid ja õpetame neid kasutama. Me õpetame punktkirja ja nägemispuuet kompenseerivate kaasaegsete digivahendite kasutamist.