Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tallinna Tugikeskus Juks

Aadress
Kadaka tee 153, 12615 Tallinn
Piirkond
Harju maakond
Telefon
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
psüühikahäirega tööealised isikud
tööealised ja vanemad isikud
puude raskusastmega lapsed
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Meie rehabilitatsiooniasutus on spetsialiseerunud tööealiste intellekti- ja/või psüühikahäirega inimeste toetamisele. Peame oluliseks kliendikesksust lähtudes teenuse kasutaja ning tema lähedaste individuaalsetest vajadustest. Suhtume lugupidavalt ja hoolivalt teenuse kasutajatesse ning oleme sõbralikud. Meie rehabilitatsioonimeeskonnas töötavad tegevusterapeut, psühholoogid, loovterapeudid, füsioterapeut, eripedagoog, psühhiaater ja sotsiaaltöötajad. Meie logistiline asukoht ja tegevuskeskkond on võimalusi pakkuv. Meil on avarad tööruumid koos mitmesuguste töövahenditega ning täismõõdus võimla, kaasaegselt sisustatud õppeköök, jõusaal, looduskaunis õuespordiala koos spordiseadmetega ning kogukonnaaed.