Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Papaver Nõustamis- ja Koolituskeskus

Aadress
Kotka 26, Tallinn
Piirkond
Harju maakond
E-posti aadress
Kodulehe aadress
Sihtgrupp
kov abivajavad lapsed
puude raskusastmega lapsed
tööealised ja vanemad isikud
psüühikahäirega tööealised isikud
esmasesse psühhoosi haigestunud isikud
Majutus
Ei
Mobiilne teenus
Ei

Papaveri eesmärgiks on olla olemas kõigi jaoks, kelle ellu on kerkinud ajutised või püsivad keerukused. Tuge saavad lapsed ja nende pered, noored, täiskasvanud ja nende lähedased, et koos õppida, kuidas kergemini toime tulla. Meeskonnas on sotsiaaltöötajad, psühholoogid, eripedagoogid, loovterapeudid, arstid, õed, füsioterapeut, tegevusterapeudid ning kogemusnõustajad, kes on spetsialiseerunud vaimsele tervisele, eeskätt psüühilise erivajadusega lastele, noortele ja täiskasvanutele. Oskame olla toeks klientidele, kellel on aktiivsus- ja tähelepanuhäire, autismispektrihäired, käitumis- ja tundeelu häired, ärevushäire, depressioon jt. Samuti pakume tuge traumas, leinas, lahutuses ja teistes elukriisides. Papaveri spetsialistid on läbinud mitmeid erialaseid väljaõppeid ja kasutavad oma töös erinevaid metoodikaid. Eesmärgiks ikka, et kliendi ja spetsialisti vahel tekiks usaldus, et selle baasilt saaks jätkuda töö inimese parimaks toetamiseks. Papaveris hoiame esimesel kohal inimese vajadused ja soovid, et teenus sobituks inimese elurütmi ning aja- või tunniplaaniga. Nii saame tagada teenuste protsessis rütmi ja regulaarsuse. Vajadusel ja kokkuleppel kliendiga kaasame teenusele ka inimese ümber olevad erinevad võrgustikud (nt pere, sõbrad, kool, raviarst). Nii saame tagada, et ei räägi üksteisest mööda, vaid töötame koos ühise eesmärgi nimel. Sellist koos tegutsemist koordineerib Papaveris iga kliendi oma juhtumikorraldaja. Koos jõuab palju rohkem kui üksi!